Banner-bytte med sex-forviklinger

Det danske selskapet BannerByt organiserer bytte av bannerannonser mellom danske nettsteder. Hjemmesidene til et kompani av det danske heimevernet strever nå med å bli kvitt annonser for pornografiske og erotiske nettsteder.

Et dansk heimevernskompani har den siste tiden hatt mange annonser for lær og lakk som stammer fra pornografiske eller erotiske nettsteder.

Heimevernssidene til kompaniet fra Sør-Jylland inneholder blant annet våpen, noe som gjør at man man i annonseopplegget til selskapet BannerByt må merke at sidene ikke er egnet for barn. Resultatet har blitt at sidene har havnet i samme kategori i annonseutvekslingen.som rundt ti prosent av de andre hjemmesidene som ikke er egnet for barn.

- Omkring ti prosent av sponsorene hos BannerByt er erotiske eller pornografiske. Og de blir kun vist på sider som spesifikt handler om sex eller på hjemmesider som har angitt at siden inneholder bilder eller materiale som ikke er egnet for barn, sier Heine Zachariasen, direktør i BannerByt til Berlingske Tidende.

Mannen som har snekret hjemmesiden til sitt heimevernskompani, Karsten Riis Schmidt, er ikke spesielt fornøyd med byttet han har gjort seg. Resultatet blant annet at hans egne annonser kun figurerer på erotiske nettsteder.

- Det er ikke hensiktsmessig med den type annonser, for det er både opplysninger om heimevernet og min datter på siden. Det er helt klart at profilen skal endres, ellers så melder jeg meg av BannerByt, sier Schmidt til Berlingske Tidende.

Hensikten med selskapet BannerByt, er ifølge dem selv "å gjøre danske nettsteder mer synlige på Internett". BannerByt prøver å fungere som en sentral for bannerannonser hvor folk kan bytte til seg gratis annonser for sine nettsider. Selskapet er finansiert av virksomheter som kan kjøpe til seg annonse-eksponeringer.

Til toppen