Bare brød på Software 99

- Vi når målgruppen vår, sier messegeneral for Software '99, Stig Morten Garcia. Han er ikke bekymret over frafallet av store utstillere, 800 færre kvadratmeter, eller mangelen på sirkus.

Garcia forteller også at en av de frafalne, Oracle, likevel utnytter messen.

- De har et eget arrangement i et lokale i Sandvika, samtidig med at Software 99 går i Inforama, og de kjører kundene sine gratis fram og tilbake mellom de to arrangementene.

Det er lagt større vekt på konferanser og kurs enn i fjor, og responsen har vært god, selv om den kom i siste liten. Bare ett arrangement er utsatt, Datavarehus for beslutningsstøtte, fordi foredragsholderen meldte forfall. Dette arrangementet skal kjøres i midten av mars.

De mest populære arrangementene er knyttet til IT og utdanning. Til sammen 400 lærere og andre skolefolk er påmeldt. 160 skal ta del i e-Samfunnet 99 om kontinuerlig læring og kunnskapsutvikling. Dette arrangementet videooverføres til Stavanger, der det når enda flere deltakere. Det er tilsammen rundt 1200 påmeldte til alle kursene og konferansene i forbindelse med messen.

I fjor var det 118 utstillere, i år er det 80. Garcia mener de representerer et godt tverrsnitt av den norske IT-bransjen.

- Det typiske er utstillere som har programvare for anvendelse eller et utviklingsverktøy. Det er lite bransjeorientert programvare, det vil vi prøve å gjøre noe med i framtidige messer.

Internett-alderen gjør at flere selskaper ser på messen som en måte å møte sine kunder på en annen måte enn per web eller over telefon.

Det er 18 års grense på messen. Likevel har DND/Østlandet funnet plass til et arrangement der to klasser fra Nesbru videregående skole i Asker får et foredrag ved Hans Otto Pram fra Teknisk museum, og en yrkesorientering fra formann i DND/Ø Nils Petter Sundby.

- Ungdomsarbeidet i DND ligger på is, innrømmer Anders Øvreberg fra DNDs hovedkontor i Oslo.

- Ungdommen er veldig blasert når det gjelder IT. Vi prøver i stedet å nå dem når de er eldre og skal velge høyere utdanning og yrke.

Det er ikke ventet så veldig mange direkte nylanseringer på messen. Blant det mer spennende er norgesetableringen av det danske selskapet IT Factory, kjent som prisvinner på de to siste Lotusphere-arrangementene (Berlin i fjor høst, Orland for to uker siden).

Til toppen