Bare harde fakta

Tørre tall om alle norske mediekanaler, bortsett fra den du bruker akkurat nå, finner du på ett nettsted. Det er laget av forskere for likesinnede, men inneholder nyttig informasjon for alle medieinteresserte.

TV, video, kino, plater, radio, aviser, bøker, ukepresse og fagpresse. Norske og harde fakta om alle kanalene finner du på ett sted. MedieNorge (se peker i margen til høyre) driftes av Institutt for medievitenskap ved Universitetet i Bergen, for Statens medieforvaltning og Kulturdepartementet.

Og tiltaket er glimrende til tross for sin klare offline-profil. Prosjektet ble etablert før nettet ble et massemedium her på berget (1994), men det er ikke for sent for forskningsmiljøene å oppdatere seg på virkeligheten.

Kildene du kan hoppe bukk over ved å bruke MedieNorge, er Institutt for Journalistikk, Den norske Forleggerforening, Kommunale Kinematografers Landsforbund, ACNielsens Reklame-Statistikk, Statistisk Sentralbyrå, MMI, Norsk Gallup, NRK, TV2, Statens Medieforvaltning og Statens Filmtilsyn og mange flere.

Til toppen