Bare sprøyt

Ifølge Nettavisen lever et gjennomsnittsmenneske i 80.000 år, mens jordens omkrets er 15 kilometer. VG påstår at gudstro hjelper mot høyt blodtrykk, og ifølge NTB måles en kvinnes høyde i kvadratmeter. Disse, og mange andre faktiske medie-bommerter finner du på Sprøytvarsleren.

Nei, det er ikke lett å være journalist. Det er jobben vår å presentere kompliserte ting på en lettfattelig måte, og da er det kanskje ikke så rart om det av og til går i ball. Verst blir det kanskje når det er snakk om å tolke forskningsresultater, som ofte i beste fall er tvetydige.

Tvetydigheter selger ikke aviser. Det gjør derimot halvsannheter, overforenklinger og krigstyper. (Og jeg sier dette med et stort slengkyss til våre tabloidvenner i Akersgata.)

Da jeg en gang i tiden gikk på Blindern og tok metode og statistikk, lærte vi om forskjellen mellom korrelasjon og kausalitet. Korrelasjon er når man statistisk sett kan påvise at to ting forekommer parallelt: For eksempel kan Holberg påpeke at Jeppe både drikker og har et temmelig dårlig ekteskap. Kausalitet er når en ting følger som en konsekvens av noe annet, for eksempel at Jeppe drikker fordi han har et dårlig ekteskap.

Men skal man påvise kausalitet må man holde tunga rett i munnen. Med mindre én ting følger etter en annen i tid, er det ikke alltid lett å si hvilken vei en eventuell årsakssammenheng går. For kanskje er det motsatt: At Jeppe har et dårlig ekteskap fordi han drikker, og ikke omvendt. Eller kanskje begge deler følger av en felles, bakenforliggende årsak: Kanskje Jeppe har

hatt en ulykkelig barndom, og dermed har problemer med både det ene og det andre.

Den feilen jeg synes jeg ser altfor ofte i media, er at man utfra rene korrelasjonelle sammenhenger trekker fullstendig ufunderte kausale konklusjoner. Ett typisk eksempel på dette er at man påstår at porno forårsaker voldtekt. Dette er et synspunkt som er basert på at man i mange tilfeller av voldtekt kan finne (gjerne voldelig) porno hjemme hos voldtektsforbryteren. Kortslutningen er dermed at han har lest denne pornoen og deretter gått ut og voldtatt en kvinne. Men er det ikke mer nærliggende å tro at dersom han i utgangspunktet har et dypt problematisk forhold til kvinner, så vil han statistisk sett være disponert for både å kjøpe voldsporno og begå overgep?

OK, dette var en avsporing, som vanlig. Jeg har visse kjepphester som jeg av og til har litt vanskelig for å la være å ri. Men du skjønner sikkert hva poenget mitt er: At bare fordi om to ting forekommer parallelt, så er det ikke dermed gitt at det ene forårsaker det andre.

Det er dette jeg synes media ofte har litt vanskelig for å skjelne. Og jeg er nok av en sensasjonalist selv til å se at "Flytt til Frogner - få friskere barn" er en mye bedre artikkeloverskrift enn "Statistisk sammenheng mellom foreldres sosiale status og barnets helse". Så spørsmålet er om vi vil ha morsom journalistikk, eller om vi vil ha etterrettelige forkningsresultater presentert på en nøytral måte, slik at vi kan trekke våre egne konklusjoner.

Professor dr. ing. Martin Ystenes på NTNU er i hvert fall ikke i tvil om hva han foretrekker. Faktisk er han så klar på dette punktet at han til og med har satt opp en egen webside for å avsløre medias feilslutninger, vrangfremstillinger og misforståelser omkring forskning og forskningsresultater. Og dette er både morsom og tankevekkende lesning, så kikk innom Sprøytvarsleren selv, hvis du ikke allerede er fast gjest på dette nettstedet (det er det mange som er).

Personlig er jeg bare glad for at den godeste Herr Ystenes aldri har gått meg nærmere etter i sømmene. Jeg må nemlig innrømme at jeg ikke er det spor bedre i regning enn journalisten i Nettavisen. Selv om 80.000 år som gjennomsnittsalder kanskje var litt vel drøyt, da ...

Til toppen