Båtmagasiner nettes i NetHouse

Mediehuset NetHouse AS overtar driften over båtmagasinene Seilas, BåtGuiden og Praktisk Båtliv på Internett. Treårsavtalen har en budsjettramme på seks millioner kroner.

Øyvind Robbestads selskap NettGuiden, som er del av mediehuset NetHouse AS, har i en prøveperiode på tre måneder driftet båtmagasinene Seilas, BåtGuiden og Praktisk Båtliv. Oppdragsgiver har vært Norsk Maritimt forlag AS.

Nå har prøveperioden blitt omgjort til en avtaleperiode på tre år som starter 1. februar i år. Det skal bygges opp en informasjonstjeneste som også inneholder rubrikkannonser i tillegg til seil- og motorbåtnyheter.

NetHouses nyinnkjøpte selskap Fiber AS i Tromsø vil utføre den praktiske delen av nettpubliseringen med publiseringsløsningen Xpress. Denne løsningen er i bruk blant annet på NettGuiden og NettMagasinet. NettGuiden skal drive drift og utvikling av nettstedene og redaksjonell oppdatering.

Ifølge pressemeldingen har avtalen en budsjettramme på seks millioner kroner i inntekter til selskapene i NetHouse i avtaleperioden.

NetHouse-selskapet NetAd skal selge annonser på tjenestene, som i sin helhet skal finansieres av annonser og sponsorer.

NetHouse oppretter også et nytt selskap som er basert på ansatte fra et utviklingsmiljø innen internettprogrammering på Island: InSite AS er tenkt som et prøveprosjekt og er grunnet i mangel på IT-arbeidskraft her i Norge. Selskapet vil ha tre ansatte med erfaring innen databaseprogrammering og drift av tunge applikasjoner.

Selskapet har en ordrereserve på to millioner kroner fra NetHouse-systemet, som regner med at selskapet kommer til å gå med overskudd allerede første året.

Til toppen