Bay Networks: IP-basert faks og telefoni

Bay Networks har rekruttert NetSpeak som partner og ervervet en eierandel i selskapet. - Hensikten er å kunne tilby utstyr der faks og telefoni kan integreres i IP-baserte nettverk, sier Jan Søgaard i Bay Networks Norway.

NetSpeak er mest kjent for WebPhone, et system for telefoni og videotelefoni over IP-baserte nettverk. Selskapet oppsto i desember 1995 som en fusjon mellom Comnet og Internet Telephone Company (ITC). Omsetningen det første fulle driftsåret, 1996, var 900.000 dollar. Tallene for tredje kvartal 1997 viser en omsetning på 1,5 millioner dollar og et underskudd på 1,15 millioner dollar.

Bay Networks betaler 37,6 millioner dollar for en 9 prosents andel i NetSpeak, og har opsjon på å kjøpe flere aksjer.

Integrasjon av data og telefoni i IP-baserte nettverk er et svært hett tema, og utgjør et viktig skritt mot GUN-konseptet (global unified network), et verdensomspennende nett for alle slags signaler og kommunikasjon. Bay Networks' store konkurrent Cisco gjorde en tilsvarende investering i IP-basert telefoni i desember da de overtok LightSpeed International.

Bay Networks vil integrere NetSpeaks teknologi for telefoni og faks i sine BayStack-produkter (rutere og fjerntilgang), og distribuere NetSpeaks tjenerprogramvare for web-telefoni.

Administrerende direktør Jan Søgaard i Bay Networks Norway sier at avtalen vil få stor betydning for selskapet i Norge og i resten av verden.

- Det er snakk om å utvikle en ny type løsninger der data og telefoni integreres. Avtalen åpner for de første faks- og telefoniløsningene i vår Adaptive Networking-strategi, og det betyr at kundene vil kunne utnytte sine nettverk mer rasjonelt enn i dag. Det skal ikke lenger være nødvendig med to ulike nettverk, ett for data og ett for telefoni og faks.

Søgaard sier at de første kundegruppene for den nye teknologien vil være organisasjoner med store og velutbygde intranett, samt tilbydere av Internett-tilgang. De siste vil kunne bruke den kommende integrerte teknologien til å tilby nye tjenester. Når slik teknologi tas i bruk, markere det slutten på oppfatningen av tele og Internett som to atskilte tjenestetyper.

Til toppen