Bay verre enn fryktet

Bay Networks gjorde det enda dårligere i fiskalt tredjekvartal 1997 enn markedets nedjusterte forventninger.

Eksklusive avskrivninger på 154 millioner dollar for oppkjøp av New Oak Communications og Netsation, tjente Bay 9,9 millioner dollar - fire cent per aksje. I henhold til First Call ventet markedet et resultat på 12 cent per aksje. Samme kvartal i 1997, tjente selskapet 20 millioner dollar, eller ti cent per aksje. Med avskrivningen tapte selskapet 144,2 millioner eller 66 cent per aksje.

Omsetningen endte på 547,2 millioner dollar en oppgang fra 512,9 millioner dollar i samme periode året før.

Det var i mars at Bay varslet at resultatet ville bli lavere enn analytikernes forventninger. Selskapet begrunnet de svake tallene med sviktende etterspørsel i visse kundesegmenter og økende beslutningstid blant kundene.

Toppsjef i Bay, David House - som tidligere har fått gode skussmål - var skuffet over resultatene, men sa i en melding at han ventet omsetningsvekst i kommende kvartal. Han påpekte også at stadig større andel av salget kommer fra nye produkter.

Til toppen