Begrenser PC-leverandørenes tukling med Windows XP

- Vi er strenge med hva som kan fjernes fra Windows' desktop, sier Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge. - Men leverandørene kan legge til det de vil, for eksempel Java.

Microsoft har revidert reglene for hvilke ikoner som PC-leverandører ikke kan fjerne fra åpningsskjermen til Windows XP, en oppgradering av klientoperativsystemet som skal formelt lanseres 25. oktober i år.

Blant ikonene som ikke skal kunne fjernes, er MSN, Internet Explorer og Windows Media Player. Det betyr at PC-leverandører som ønsker å fremme andre startportaler, andre nettlesere og andre multimediaspillere, ikke har anledning til å fjerne de konkurrerende produktene og tjenestene fra Microsoft.

Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge AS viser til et ønske om å verne om operativsystemets integritet.


- Å fjerne elementer kan sette den helhetlige funksjonaliteten i fare. Vi ønsker ikke at brukerne skal oppleve noe slikt.

Andre regler gjelder for Start-menyen. Her heter det at PC-leverandørene kan fjerne Internet Explorer og MSN, men - igjen - ikke Windows Media Player.

Start-menyen har et nytt design i Windows XP, med åtte ikoner for programmer som brukeren skal ha tilgang til med bare én musklikk. Av disse åtte, er fem reservert for PC-leverandører.

- Leverandørene gis stor frihet i hva de kan legge til av programvare og tjenester, understreker Seierstad.

Som eksempel nevner han Java. Windows XP og Internet Explorer 6 leveres uten Java virtuell maskin.

- Det står PC-leverandørene fritt om de vil forhåndsinstallere en Java virtuell maskin, og slik spare brukerne for heftet med å laste ned disse megabytene fra Sun.

Til toppen