Belønnes for å ha brakt Telenor på børs

"Godt arbeid", mener Telenor og Nærings- og handelsdepartementet om børsnoteringen av Telenor. Belønningen til tilretteleggerne er på 23,5 millioner kroner som kommer på toppen av honoraret på 215 millioner kroner.

Beløpet utgjør 0,15 prosent av transaksjonsprovenyet, det vil sI de pengene tilretteleggerne og syndikatbankene fikk inn ved å selge Telenoraksjen i markedet i november og desember i fjor. Fra før var avtalen et honorar på 1,35 prosent av provenyet, slik at det samlet sett nå utbetales 1,5 prosent av emisjonen i honorar.

I en pressemelding fra Telenor heter det at selskapet og Nærings- og handelsdepartementet er tilfredse med gjennomføringen av emisjonen og børsnoteringen av Telenor i lys av de vanskelige markedsforholdene den har skjedd under.

Men en gjør også oppmerksom på at tilleggsgodtgjørelsen er vesentlig lavere enn for tilsvarende transaksjoner av denne størrelse.

Hovedtilretteleggerne Goldman Sachs og DnB Markets møtte etter børsnotering kraftig kritikk, men den har siden stilnet av i takt med stadig økende aksjekurser.

Til toppen