Berlingske verdsettes til to milliarder kroner

Orkla Media har sluttforhandlet kjøpet av Det Berlingske Officin AS, som verdsetter selskapet på 100 prosent basis til 1,86 mrd danske kroner, tilsvarende to milliarder norske kroner. Orkla ønsker nå å kjøpe samtlige utestående aksjer.

Orkla Media, en divisjon i industrikonsernet Orkla, har sluttforhandlet kjøpet av 65 prosent av A-aksjene og 66 prosent av B-aksjene fra en gruppe større aksjonærer i Berlingske Officin (DBO).

Orkla Media ønsker å kjøpe samtlige utestående aksjer fra minoritetsaksjonærene, tilsvarende 11,7 prosent, opplyser selskapet i en pressemelding.

Orkla Media vil, inklusive omkostninger, betale totalt 1.577 millioner danske kroner for de 77 prosent av aksjene i DBO. Dette priser DBO på 100 prosent basis, inkl. egne aksjer som utgjør 9,8 prosent av totalt antall aksjer, til 1.856 millioner danske kroner (DKK), tilsvarende to milliarder norske kroner (NOK).

Ettersom Orkla fra før eide 13,5 prosent av aksjene i Berlingske, bokført til kostpris på 123 millioner DKK, eier Orkla Media nå 100 prosent av utestående aksjer i DBO. Danskene antas å ha null netto rentebærende gjeld per 31.desember 2000.

DBO forventer et driftsresultat på ca. 110 millioner DKK i år 2000. Orkla Media forventer at igangsatte og planlagte tiltak vil kunne gi vesentlig resultatøkning i løpet av omlag tre år og derigjennom tilfredsstillende avkastning på kjøpesummen. Imidlertid må man vente at kjøpet av Berlingske vil gi et mindre negativt resultat etter goodwill-avskrivninger og renter på kjøpesummen i de nærmeste to-tre år, for deretter å bidra positivt.

Orkla Media forventer at godkjennelse fra danske konkurransemyndigheter vil foreligge før årsskiftet. DBO vil bli konsolidert som datterselskap i Orkla Media fra 1.januar .2001.

Til toppen