Bill Gates og Steve Ballmer må vitne i retten

Med Bill Gates og Steve Ballmer (bilde) som vitner, kan høringsrundene i Microsoft-saken i begynnelsen av mars bli svært dramatiske.

Dommer Colleen Kollar-Kotelly skal holde en høring om Microsoft-forliket i uka som starter 4. mars. Forlikspartene har bedt om en éndagshøring der forlikets kritikere ikke skal få anledning til å delta. Dommeren har ikke tatt stilling til verken varighet eller til om kritikerne skal høres.

I uka som starter 11. mars skal den samme dommeren holde en annen serie høringer, der delstatene som forkaster forliket skal komme med sin kritikk. I utgangspunktet er de to høringsseriene to atskilte juridiske prosesser, siden den ene gjelder lovpålagt oppfølging av forliket, mens den andre er en videreføring av det opprinnelige søksmålet, ved ni delstater som forkastet forliket.

Microsoft har tatt skritt som vil gjøre det mulig for både Steve Ballmer og Bill Gates å vitne i høringene der søksmålet videreføres. Det innebærer at disse høringene kan bli en arena med dramatiske konfrontasjoner mellom Gates og ledelsen i konkurrerende selskaper som Oracle, Sun og AOL Time Warner.

Juridiske eksperter sier til amerikanske medier at Microsoft frykter at de to prosessene skal slås sammen, for eksempel ved at dommeren forkaster forliket og avgir en kjennelse med noen av de hardere straffetiltakene som forliksmotstanderne går inn for.

Microsoft klager over at delstatene som forklaster forliket, har fått hjelp til å formulere sine skjerpede krav mot Microsoft av en av visepresidentene i Oracle, Ken Glueck. Klagemålet brukes dels til å begrunne et krav om utlevering av dokumenter som Microsoft tror vil falle til deres fordel i den fortsatte rettslige prosessen. Microsoft-motsanderne i Computer and Communications Industry Association der blant andre Oracle er medlem, framstiller Gluecks medvirkning som rett og rimelig tatt i betraktning hans bransjekunnskap. Oracle ser på Microsofts krav om utlevering av dokumenter som nok et treneringsforsøk.

Innen fristen 28. januar var det levert 30.000 uttalelser om forliksbetingelsene. Om lag tre fjerdedeler av uttalelsene tok stilling til forliket. Av disse var 15.000 mot, 7.500 for. Av de 30.000 skal nærmere 20.000 ikke si stort mer enn "ja" eller "nei", mens minst 1000 skal være helt irrelevante. Mange skal være skjemaer med nærmest identisk innhold. 2900 skal være plukket ut som "vesentlige", og av disse skal 45 være "særdeles viktige". Myndighetene har bedt en domstol om tillatelse til å avvike reglementet, slik at de 30.000 kommentarene kan publiseres på web og CD, i stedet for på papir. Det vil spare skattebetalerne for fire millioner dollar.

En meningsmåling av 1000 tilfeldig valgte amerikanere, fikk 70 prosent til å svare at USAs økonomi ville bedres som følge av forliket, mens bare 24 prosent støtte en videreføring av søksmålet. Målingen lot være å stille det kanskje mest interessante spørsmålet om for eller mot betingelsene i forliket.

Microsoft og delstatene som avviser forliket har begge levert formelle innstillinger til retten. Dokumentene framlegger til sammen mer enn 850 fakta i saken. Bare en håndfull erkjennes som fakta av begge partene.

Til toppen