Billige satellittaksjer for Telenor

Telenors kjøp av åtte prosent av aksjene i Inmarsat i fjor høst for 900 millioner kroner kan vise seg å bli en svært gullkantet investering. Nordmennenes samlede aksjepost i Inmarsat kan være verdt nærmere 4 milliarder kroner.

Inmarsat skal etter planen børsnoteres, etter å ha eksistert som et interstatlig kommunikasjonsselskap for maritime virksomheter siden 1979.

I 1999 ble Inmarsat organisert som et aksjeselskap, og de 87 eierne planla opprinnelig børsnotering i vår, men det dårlige markedet har ført til utsettelse til høsten. Ifølge Financial Times kan noteringen skje før jul.

25 prosent av aksjekapitalen i selskapet planlegges børsnotert. London-avisen Sunday Telegraph skriver at selskapet er verdsatt til vel 2,8 milliarder dollar. Dette er hyggelige nyheter for Telenor som har en aksjepost i selskapet på 15 prosent, noe som ifølge avisen gir det norske teleselskapet en andel på nærmere 4 milliarder kroner.
Telenor doblet sitt engasjement i Inmarsat i september i fjor da det norske selskapet betalte 100 millioner dollar for åtte prosent av aksjene, som ble kjøpt av amerikanske Lockheed Martin Global Telecommunications. Resten av aksjene satt Telenor med fra før etter flere års oppkjøp i mindre skala.

Nordea har fra før verdsatt alle Telenors eierandeler i Inmarsat til omlag 2,7 milliarder kroner, inkludert aksjeposter i Intelsat. Banken viser til at dette er nok et tegn på de underliggende verdiene i Telenor er langt høyere enn hva dagens marked priser selskapet til.


Trolig skjer hovednoteringen av Inmarsat i London og eventuelt også NYSE.

I tillegg til Telenor er British Telecom også storaksjonær i Inmarsat.

Inmarsat tjener penger på satellittkommunikasjon mellom fly og ulike maritime innstallasjoner, og ifølge Financial Times kan børnoteringen av selskapet skje allerede før jul. Avisen skriver at Inmarsat har nok penger til å gjennomføre sine egne investeringsplaner selv om børsnoteringen uteblir.

Satellittselskapet skal investere 1,7 milliarder dollar blant annet i en ny generasjon satellitter for bredbånds Internett.

Til toppen