Billigere for leide samband

1. januar setter Telenor ned prisen på leide samband. I gjennomsnitt utgjør prisreduksjonen 16 prosent som tilsvarer 180 millioner kroner.

1. januar setter Telenor ned prisen på leide samband. I gjennomsnitt utgjør prisreduksjonen 16 prosent som tilsvarer 180 millioner kroner.

Det er i hovedsak en rebalansering av abonnementspriser og en omlegging av rabattsystem som skal få prisene nedover. De fleste samband får en reduksjon i abonnementsprisen, men det er i hovedsak bare samband som går i Telenors transportnett som får en redusert abonnementsleie.

For etablering av nye samband etter nyttår vil prisen gå med med vel 20 prosent.

- Rebalanseringen og revisjonen av rabattordningene gjør vårt tilbud konkurransedyktig i et marked med alternative tilbydere av infrastruktur. Vi følger markedsutviklingen nøye og planlegger ytterligere tilpassninger i midten av 1997, sier administrerende direktør i Telenor regulerte rettjenester (RNT), Vidar Helmersen.

På grunn av stigende etterspørsel vil Telenor innføre 140 og 155 Mbit per sekund (SDH) som ny hastighet i digitaltjenesten.

Fra nyttår vil Telenor også endre prisene på en del internasjonale samband. Til land i Norden og Nord-Europa vil en kunne forvente prisreduksjoner på opptil 26 prosent.

Til toppen