Birdstep: Store forventninger til avtale med Cisco

Birdsteps mobile IP-klient roamer trådløst på tvers av netteknologier, og er krumtappen i et nytt internasjonalt partnerskap med Cisco. Henning Klemp har store forventninger.

Klienten bærer det offisielle navnet Cisco Interoperable Mobile IP Client, og finnes i dag for Windows - beregnet på bærbare PC-er - og for Pocket PC. Siden vil klienten også utvikles for det Microsoft kaller "smart phone".

Poenget med klienten er å sikre at brukeren får best mulig forbindelse til den mobile tjenesten man er tilkoplet.

Det vil bli stadig mer vanlig at bærbare PC-er, hånd-PC-er og mobiltelefoner har mange alternative trådløse forbindelser - fra Bluetooth og trådløst lokalnett (etter IEEE 802.11a/b) til GMS, GPRS og UMTS. Klienten kan veksle automatisk mellom disse uten at brukeren merker noen form for avbrudd i tjenesten.

Vekslingen kan utløses av en bevegelse som gjør at det opprinnelige signalet blir for dårlig, eller ved at man kommer inn i et område der den samme tjenesten er tilgjengelig over en rimeligere eller en raskere forbindelse. Laster du ned data over en GPRS-forbindelse, vil den fortsette over en langt rimeligere og raskere trådløs lokalnettforbindelse straks IP-sonens signaler mottas godt nok.

- Klienten lukter seg til båndbredde og signalstyrke, forteller Henning Klemp, nå "vice president" i det internasjonaliserte Birdstep. - Den går ned i lag to i OSI-protokollen, og overgangen blir veldig effektiv. Det er mulig å legge inn restriksjoner, slik at nedlasting av store filer ikke gjennomføres med mindre spesifiserte tilknytninger er tilgjengelige.

Klemp forteller at teknologien kan føres tilbake til et nå avsluttet paraplyprosjekt fra Telenor, kalt FSN for Full Service Network. Flere utviklere i Birdstep har bakgrunn fra dette prosjektet. FSN skulle skissere neste generasjons mobile tjenester. Mobil IP-roaming er en av disse.

- Vårt bidrag i utviklingen av klienten kompenseres ved at vi beholder lisensrettighetene. Omsetningen vil dels skje gjennom felles salg og markedsføring med Cisco, dels gjennom teleoperatører og tjenestetilbydere.

Administrerende direktør Kjell-Erik Tenold i Cisco Norge beskriver målgruppen som operatører, bedrifter og forbrukere. De siste vil nås vesentlig gjennom teleoperatører som Telenor, mener han.

- En stor operatør har gitt en oversikt over hvordan de ser for seg spredningen av den mobile IP-klienten i årene framover, sier Klemp.

- Ifølge skissen vil de vokse fra 30.000 brukere i 2002 til åtte millioner i 2006. Hvis vår lisensinntekt starter på 35 pund per klient, og faller til 18 pund per klient, vil denne operatøren gi oss en omsetning på 15 millioner kroner i år, voksende til 500 millioner i 2004, og to milliarder i 2006.

Flere pilotprosjekter skal være på gang, både i Norge og internasjonalt.

- Avtalen gir Birdstep status som Ecosystem Partner til Cisco, understreker Tenold. - Ingen annen norsk bedrift har denne statusen.

- Det innebærer at lille Birdstep er på høyde med internasjonale aktører som Hewlett-Paclard, Motorola, Ericsson og Oracle, sier Klemp.

Tenold mener avtalen ikke bare er et gjennombrudd for Birdstep internasjonalt. For Cisco Norge innebærer den å møte markedet med nye framtidsrettede løsninger.

- Avtalen er et typisk langsiktig samarbeid som skal fornyes årlig. Det dreier seg om å dele informasjon og samarbeide innen utvikling, markedsføring og salg av løsninger og infrastruktur.

Til toppen