Bjørstad: - Lisensavtalen markerer en ny strategi

Jon Erik Bjørstad i Tandberg Data sier til digi.no at selskapet har som mål å skrive flere lisensavtaler på SLR og MLR i løpet av det nærmeste året. Lisensavtalene er viktig for at selskapet skal bli akseptert i markedet.

- Det som har vært vår fokus de siste årene har vært å få ut produkter. Før vi kunne gjøre noe som helst annet måtte vi sikre oss at markedet hadde tillit til våre produkter og vår road-map. Ikke minst i forhold til OEM-partnerne har dette vært viktig, forklarer Jon E. Bjørstad.

- Dere har vært kritisert for å være for teknologifokusert, og for lite markedsfokusert til å ta opp kampen med de største aktørene. Kan vi se Overland-avtalen som et første skritt i retning av et mer markedsfokusert Tandberg Data?

- Jeg har registrert den kritikken, og forstår den godt. Vi hadde imidlertid ikke fått til de første OEM-avtalene uten det arbeidet vi har lagt ned på teknologi-siden. Når toneangivende OEM-aktører som Compaq - med 40 prosent av verdens pc-servermarked - kommiterer seg til oss har vi fått den teknologiske aksepten vi trengte. Så har vi sagt at vi ville finne lisens-partnere, og her er Overland den første partneren. Det er i seg selv litt av en milepæl for Tandberg Data.

- Kan vi tolke deg dithen at det kommer flere lisens-avtaler i nær fremtid?

- Nå er det vanskelig å jobbe med flere slike avtaler parallelt, men vi har et mål om å få en til to avtaler til i løpet av det nærmeste året.

- Avtalen med Overland omfatter også samarbeid på utviklingen av biblioteksystemer. Det er vel også nye takter fra Tandberg Data?

- For tre-fire år siden var det lagt en strategi for at vi skulle gjøre dette alene. På veien har vi imidlertid sett at det ikke nytter for Tandberg Data å vinne verden alene. For vel ett år siden la vi derfor om strategien på dette området, og vi jobber for å få flere avtaler også her.

- I forbindelse med at Exabyte la ned produksjonen av Travan, sa dere at en ny partner ville være på plass i løpet av noen måneder. Hvordan er situasjonene på det området nå?

- Vi er nok veldig nær en avtale, og jeg vil si at nå gjenstår det bare å gjennomføre denne jobben.

- I forbindelse med emisjonen for to uker siden ble det spekulert i et oppkjøp av Overland Data, noe dere kontant tilbakeviste. Hadde emisjonen noen betydning for forhandlingssituasjonen i forhold til Overland?

- Nei, der er det ingen sammenheng over hodet.

- Omfatter Overland-avtalen forhold rundt aksjer eller opsjoner i Overland eller Tandberg Data?

- Det gjør den ikke.

- Hvordan vil forholdet mellom Overland og Tandberg Data bli påvirket ved eventuelle større endringer på eiersiden i Overland?

- Både ledelsen og deler av styret i Overland sitter på relativt store eierandeler i selskapet, så en viss form for kontroll har man. Vi har tatt forholdsregler så risikoen for at noe skulle skje her er liten, selv om vi ikke kan garantere noe. Når det er gått en periode vil vi også være ganske selvgående på den aktuelle teknologien, avslutter Bjørstad.

Til toppen