Blind mann ønsker bedre nettaksess

En blind mann mener hans manglende mulighet til å lese nettsider bryter amerikansk lov når det gjelder oppfølging av funksjonshemmedes rettigheter.

Randy Tamez, som ble blind for 12 år siden under en hjernesvulst-behandling, har levert en skriftlig klage til The Metropolitan Transportation Commission - et nettsted med informasjon om offentlig kommunikasjon.

Tamez (36) ser bare former, skygger og lys, hevder at hans manglende mulighet til å lese nettsider og dokumenter, inkludert buss- og togtabeller, bryter amerikansk lov når det gjelder oppfølging av funksjonshemmedes rettighter. Loven ble vedtatt av kongressen i 1990.

Dette er en av de første formelle klager av denne type rettet mot et nettsted.

Jo flere funksjonshemmede som bruker Internett, jo flere barrierer oppdager de; og den største er verdensveven. Nå når mange nettsteder fylles med bilder, videoklipp og lyd, blir teksten annenprioritet for webdesignere. Og det er teksten som brukes i teknologien, spesielt skjerm-lesere, som gjør det mulig for syns- og hørselshemmede å bruke nettet.

- Nettverdenen var hyggelig da den var et tekstbasert medium, men den har raskt vokst til et robust multimedium og det har ført med seg en mengde nye barrierer, sier en døv mann ved navn Waddell til AP. Waddell jobber med funksjonshemmedes rettigheter i San Jose.

To andre formelle klager er sendt henholdsvis San Fransisco og Washington i år, med påstander om at byene ikke har klart å lage offentlige trykksensitive "skjermkiosker" som skal brukes av syns- og hørselshemmede. Begge byene har lovt å skaffe ekspertise for å gjøre "kioskene" i den stand loven om oppfølging av funksjonshemmedes rettigheter krever.

Til toppen