Blodig måned for IT-aksjonærer

September ble en meget dårlig måned for IT-aksjonærene. De som har sittet med IT-indeksen har tapt nærmere 22 prosent av sine investeringer. Verst har det gått for Opticom som har sett et verdifall på 38 prosent.

Størst betydning for IT-investorene er likevel fallet i Merkantildata på hele 30 prosent i løpet av september måned. En annen tungvekter i IT-indeksen, NetCom har falt med 17 prosent.

Mens IT-indeksen falt med 21,6 prosent, falt totalindeksen med 9,5 prosent. Dermed har IT-investorene til fulle sett at IT-aksjer har en høyere risiko enn markedet generelt.

Det er vanskelig å peke på selskaps-spesifike årsaker til det store fallet i IT-aksjenes verdi. Vi ser heller to hovedtrekk som har slått ut hardt den siste måneden.

For det første har børsuroen i Norge og internasjonalt medført at markedet fokuserer mer på nedsiden og risikoelementene i de ulike aksjene. Mens man i en oppgang har en tendens til å glemme risikofaktorene, får de fullt utslag i en vedvarende nedgangsperiode. Noen eksempler her kan være ASK, NetCom og Tandberg.

Dernest er en del av nedgangen den siste måneden begrunnet med økende makroøkonomisk usikkerhet. Markedet forskutterer altså svakere vekst i selskapene før dette vises konkret i analytikernes estimater. De beste eksemplene her er Merkantildata og ARK.

ARK er noe spesiell da inntjeningen i Skrivervik Data historisk har vært veldig sensitiv for utviklingen i Olje- og offshoresektoren.

For Merkantildata er det mer snakk om en mer skeptisk holdning til vekst-estimatene.

- Jeg tror Merkantildata lett kan forsvare dagens kurs med en organisk vekst på 10-15 prosent, og fortsatte oppkjøp. Til nå har imidlertid aksjen vært priset på en betydelig høyere vekst-takt, sier en forvalter til digi.no.

I sum viser egentlig disse to eksempelene et gammelt og solid poeng om at oppgang avler oppgang og nedgang avler nedgang.

Da er det på langt nær sikkert at kursfallet ved børsen generelt og for IT-aksjene spesielt, er over for denne gang.

Til toppen