Blodrødt i programvare

Ni av totalt ti programvareselskaper på Oslo Børs tapte til sammen 212 millioner av en omsetning på i underkant av halvannen milliard kroner. Bare tre av selskapene gikk med overskudd ifjor.

Svært få av de børsnoterte programvareselskapene tjente penger i fjor. Av de ni selskapene som hittil har rapportert resultatene, har bare tre gått i pluss. Totalt omsatte de ni selskapene for 1,49 millarder kroner, og tapte tilsammen 212 millioner kroner.

Verst var det for Visma som pådro seg et underskudd på 84,5 millioner kroner, tett fulgt av Norman Data Defense som tapte 77 millioner. Deretter følger Iterated Systems, som ble notert på Oslo Børs i 1997 og utvikler produkter for digital bilde- og videobehandling. Siden børsnoteringen har selskapet kunnet vise til få konkrete resultater og fått redusert den kvartalsvise omsetningen betydelig. I fjerde kvartal mistet selskapet mye av sitt inntektsgrunnlag i form av en utviklingsavtale med MCI, og Iterated tapte tilsammen 47 millioner kroner i 1997, noe som også har vist seg gjennom en begredelig kursutvikling. De eneste som synes å ha tro på Iterated for øyeblikket er ledelsen i selskapet som planlegger å gjennomføre et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer.

Av de få som gikk i pluss er det paradoksalt nok svenske Context Vision som gjør det best. Selskapet som lager billedforbedringsprogramvare for medisinsk bransje, satt igjen med 25,7 millioner norske kroner etter skatt for 1997 av en omsetning på 48,5 millioner. Selskapet ble notert på Oslo Børs i fjor sommer etter å ha fått avslag på børsnotering i Sverige, og har siden den gang mer enn doblet sin kapitaliserte verdi. Med utgangspunkt i fredagens sluttkurs er selskapet priset til 1,035 millioner kroner.

Trolig vil også PC-Systemer pynte litt på det totale tapet i programvarebransjen når resultatet legges fram senere denne uka. Selskapet har leverte solide resultater i lang tid, men kursutviklingen har likevel ikke vært den helt store. Resultatet i PC-Systemer vil trolig ligge rundt 25 millioner kroner.

Til toppen