Bluetooth og USB 2.0 loves i neste års Windows XP

Koplingsstandardene Bluetooth og USB 2.0 skal integreres i Windows XP i løpet av første halvår 2002, antydes det fra Microsoft.

Da Windows XP skulle ferdigstilles for markedet, valgte Microsoft å prioritere IEEE 1394 (Firewire) og IEEE 802.11b (trådløst Ethernet eller WiFi) for henholdsvis ledningsbasert og trådløst samband, og utsette versjon 2.0 av seriebussen USB og det "personlige trådløse nettverket" Bluetooth.

På nettstedet til Microsoft er det lagt ut et løfte om at USB 2.0 vil komme "tidlig i 2002" for Windows XP, og i løpet av første kvartal 2002 for Windows 2000. Andre utgaver av Windows vil ikke tilgodeses med driver for USB 2.0, en standard som forøvrig krever endringer også på maskinvaresiden.

Det finnes allerede en god del utstyr på markedet som kan utveksle data over USB 2.0, en standard som tillater overføringer i opptil 480 megabits per sekund, mot 12 megabits per sekund for den aktuelle versjon 1.1.

Ifølge Cnet er Microsofts arbeid med USB 2.0 kommet langt nok til at PC-leverandører kan være i stand til å utruste Windows XP-maskiner for USB 2.0 allerede fra januar. De første hovedkortene med integrert USB 2.0 ventes å være klare i løpet av våren.

Flere PC-leverandører tilbyr allerede PC-er med Bluetooth, gjennom egen maskinvare og drivere. Den offisielle meldingen fra Microsoft er at standarden ikke kunne integreres i Windows XP ved lanseringen, fordi man ikke kunne garantere for kompatibilitet, kvalitet eller pålitelighet. Bluetooth beskrives noe blomstrende som "personlig trådløst nettverk". Med det mener man at datamaskin og visse typer periferiutstyr - skrivere, telefoner og liknende - kan utveksle data over en radioforbindelse med svært kort rekkevidde. Store eksperimenter med Bluetooth, blant annet på CeBIT i Hannover i mars i år, bekreftet de problemene som Microsoft oppgir som grunn til at man ennå ikke vil implementere teknologien i Windows.

Ifølge Cnet ble det lagt fram en framdriftsplan for integreringen av Bluetooth i Windows XP på en pågående utviklerkonferanse i San Francisco. Der heter det at Microsoft vil gjøre klar en Bluetooth stack for Windows XP innen sommeren 2002.

Til toppen