Boasson faller i verdi

Generell nedgang i totalmarkedet slo som vanlig sterkt ut for IT-selskapene, som fortsatte den negative trenden torsdag. PC-Systemer er blant selskapene som har lidd hardest under den siste tids tilbakegang.

Onsdagens kraftige tilbakefall i de europeiske børsene var i stor grad drevet av det sterke fallet på de amerikanske børsene tirsdag. I USA stoppet imidlertid panikken onsdag, og når børsen stengte i Oslo torsdag hadde utviklingen i USA nærmest vært flat i halvannet døgn.

Når totalindeksen likevel falt torsdag illustrerer dette likevel forskjellene på amerikansk og norsk økonomi. Oljepris og renteutvikling gjør store interne utslag på Oslo Børs, hvilket igjen har en tendens til å gi en forsterket effekt på IT-aksjene som generelt har høy beta (følsomhet i forhold til utviklingen i totalindeksen). Dette var også situasjonen torsdag, da IT-indeksen falt med 2,9 prosent mot totalindeksens fall på 1,9 prosent.

Mye av nedgangen torsdag skyldtes den tunge vektingen av Netcom i IT-indeksen. Aksjen falt med 5,7 prosent til 234 kroner torsdag, nedgangen gjorde store utslag i indeksen til tross for lav omsetning.

- Dette er bare et par småinvestorer som selger seg ut, sier en analytiker som ikke legger særlig vekt på de 6200 aksjene som ble omsatt torsdag.

PC-Systemer har hatt elendig kursutvikling de siste ukene, og den negative trenden fortsatte torsdag. Aksjen falt 29 prosent til 17 kroner torsdag, men fallet er ufortjent sier en analytiker.

- Prisingen er et godt eksempel på hvordan norske programvarehus prises. Mens Agresso har en slapp bunnlinje og mye ikke-organisk vekst, har PC-systemer en solid bunnlinje og bøtter med organisk vekst. Likevel er kursutviklingen langt sterkere i Agresso, sier analytikeren, som tror at mye vil løsne for PC Systemer når den nye ledelsen får iverksatt sine planer utover høsten.

Otrum leverte resultater på linje med forventningene torsdag, men likevel falt kursen. Dette er trolig et resultat av den generelle pessimismen i markedet.

Omsetningen torsdag var på linje med onsdag. det ble omsatt aksjer og grunnfondsbevis for drøye 900 millioner kroner.

Til toppen