Bønder tilbys gårds-PC

80.000 norske bønder får fredag tilbud om gårds-PC. Agrol AS og Landbrukssamvirkets Felleskontor har inngått en avtale med IBM hvor alle medlemmer og ansatte i Norges Bondelag og Landbrukssamvirket tilbys kjøp av PC.

60 prosent av bøndene har aldri brukt en PC før. Kirsten Indgjerd Værdal, leder i Norsk Bondelag, sier i en pressemelding at en moderne PC tilknyttet Internett raskt kan vise seg å bli et av bondens viktigste redskaper.

- Fremtidens bonde kommer til å bruke moderne teknologi. Landbrukssamvirket satser bredt på Internett, og anser dette som en viktig kommunikasjonskanal mellom organisasjonen og den enkelte gårdbruker. Hverdagen i landbruket kan med dette bli enklere, mer effektiv og spennende for den enkelte bonde, sier Værdal.

Per Kval-Engstad, daglig leder i Agrol AS, sier i pressemeldingen at det ikke er mangel på eksempler der gårdbrukere enkelt kan rasjonalisere sin hverdag med bruk av PC. Som bedriftsleder, regnskapsfører og økonomiansvarlig, må bonden planlegge og kvalitetssikre drift av gården i tillegg til å utføre alt det praktiske arbeidet gårdsdrift medfører.

Effektiv bruk av PC kan spare bonden for mye tid. I tillegg gir Internett direkte adgeng til nødvendig faglig informasjon, det være seg oppdaterte forskrifter om sprøyting eller bestilling av driftsmidler. Kval-Engstad legger til at kontakt med kolleger og organisasjon via e-post også er viktig, og i tråd med anbefalingene fra landbruksorganisasjonens Internett-gruppe.

Pakken som tilbys inneholder en multimedia-PC med 17 tommers skjerm, Windows 98, Lotus SmartSuite, ett års nettabonnement fra Tele2, fargeskriver, samt klargjøring og service. Hele herligheten kommer på 11.373 kroner eks. MVA.

Til toppen