Borland: To kvartaler i pluss

Ledelsen advarer om at omstillingsprosessen hos den amerikanske produsenten av utviklings- og databaseverktøy ennå ikke er fullført. Men etter to kvartaler i pluss er Borland på rett spor.

I kvartalet fram til 30. september 1997 omsatte Borland for 42,5 millioner dollar og tjente halvannen million. I samme kvartal i fjor var omsetningen 39,3 millioner dollar. Det ga et tap på 14,3 millioner dollar.

Resultatene lå over Wall Street-analytikernes forventninger om et nullresultat, og børskursen tok et lite hopp oppover: 0,19 dollar til 10,38.

Forrige kvartal brøt med de fire foregående, da Borland endelig gikk i pluss.

- Vi er på sporet, sa CEO Del Yocam. - Men en snuoperasjon krever seks til åtte kvartaler. Vi er ennå ikke ferdige.

I februar permitterte Borland 30 prosent av arbeidsstokken. Yocam mener selskapet når har kontroll over utgiftssiden, og mener det vil holde utgiftene på rundt 35 millioner dollar per kvartalet i overskuelig framtid.

I september inngikk Borland et forlik med Microsoft. Borland klaget over at Microsoft hadde en bevisst plan for å lamme Borland ved å tappe selskapet for kompetanse. 34 nøkkelansatte ble lokket med engangsbonuser verdt opp mot én million dollar i året. Forliksavtalen er ikke offentliggjort, og detaljene er ikke kjent. Da han kunngjorde kvartalsresultatet sa Yocam seg fornøyd med forliket.

Java-verktøyet JBuilder, som ble lansert i våres, er blitt et av Borlands sentrale produkter. Kategorien Internett-utviklingsverktøy sto for et år siden for åtte prosent av Borlands omsetning. I siste kvartal var det 55 prosent. Yocam har et uttalt mål å øke andelen til 80 prosent. Andre viktige produkter er verktøyene Delphi, Visual dBase, Borland C++, og IntraBuilder, samt mellomvaren Entera og databasetjeneren InterBase.

Nyheter det siste kvartalet var DataGateway for Java og AS/400-utviklingsverktøy C++Builder/400.

Borland har gjort viktige avtaler med SAP og Netscape, og skal delta i IBMs viktige San Francisco-prosjekt for å bygge Java-bønner.

Til toppen