Braindrain fører til tap og rettssaker

Svensk sak setter grenser for hvor fort nøkkelansatte kan forlate skuta.

Det svenske investeringsselskapet A-Com har fått alvorlige problemer med sin revisor. A-Com driver og er deleier i en rekke selskaper innen interaktive konsulentvirksomheter, reklame, media og PR. Det var bl.a. et A-Com-selskap som hadde ansvaret for lanseringen av forsikringsselskapet ...if.

Revisor i Arthur Andersen vil nå ikke anbefale at hele styret innrømmes ansvarsfrihet i forbindelse med avleggelsen av selskapets årsregnskap. Selskapet har avvikende regnskapsår og legger etter planen fram årsregnskapet for 99/00 i dag.

Tre av gründerne i Hollingworth Mehrotra; Frank Hollingworth, Sunit Mehrotra og Peter Fjäll forlot brått selskapet etter 6 års samvær med A-Com i mai i år.

A-Com merker nå konsekvensene av å miste verdifulle personer i et av sine nøkkelselskaper. Selskapet må akseptere en goodwill-nedskrivning på SEK 24,3 mill i forbindelse med datterselskapet Hollingworth, Mehrota Annonsbyrå AB.

Siden den gang har A-Com og avhopperne vært involvert i en lang juridisk krangel om hvorvidt disse kan ta opp konkurrende virksomhet. Så langt har A-Com trukket det lengste strået i Tingsretten, og avhopperne kan dermed kun drive en svært begrenset virksomhet innen reklamebransjen.

A-Com melder i dag at de kommer til å forfølge det tapet de har hatt som følge av at disse nøkkelpersonene forlot skuta såpass brått. Frank Hollingworth satt i styret for Hollingworth Mehrota og var også med i styret i A-Com frem til episoden inntraff. Revisor mener at forberedelser til avgangen og dermed tapet for A-Com skjedde i den perioden Hollingworth satt i styret, og at han dermed ikke bør innrømmes ansvarsfrihet fra selskapet for det tapet han skal ha påført aksjonærene i A-Com.

A-Coms omsetning eksklusive mediaformidling var i forrige regnskapsår SEK 519 mill. Reklamebyråinntektene utgjorde SEK 320 mill. Driftsresultatet før goodwillavskrivninger var på SEK 79 mill.

Til toppen