Bransjen når trolig ikke mål for mobilsalg

Den norske mobilbransjen må trolig se en utflating eller et lite fall i salget av nye mobiltelefoner i år. Stiftelsen EE-Bransjen tror for første gang på lenge at sin egen prognose på 1,6 millioner solgte mobiltelefoner neppe nås, sier informasjonssjef Erik Andersen.

Informasjonssjef i EE-Bransjen, som inntil i sommer het Elektronikkbransjens Servicekontor, Erik Andersen, sier til digi.no at bransjen etter all sannsynlighet ikke når sin egen salgsprognose for mobiltelefoner i år for første gang på lenge.

- Situasjonen er lik for hele Norden, sier Andersen. - Vi ser en stans i oppgangen eller en liten nedgang. I Norge blir det høyst sannsynligvis en liten nedgang.

Andersen sier at det kan tyde på at terroraksjonen 11. september har påvirket salget, men ikke nødvendigvis. - Om vi tenker oss en normalsituasjon, så er det ikke overraskende at salgsveksten avtar selv om vi i januar trodde på et høyere nivå. Vi har bak oss flere gode år, med svært høyt mobilsalg.

- Samtidig er signalene fra USA de motsatte med økt salg av mobiltelefoner og økt bruk av telefonene.

Uansett er nedgangen ifølge EE-Bransjen ennå så liten at bare en liten salgsvekst nå mot slutten av året vil gi et salg på linje med prognosen.

- Samtidig så kommer nummerportabilitet, som bare kan få en positiv betydning, sier Andersen.

Dagens Næringsliv skriver onsdag at Twenty Twenty Logistics Scandinavia som forsyner NetCom GSM ASA med nye mobiltelefoner har opplevd en nedgang på 50 prosent siden i sommer. En annen stor distributør Dangaard Telecom som leverer til flere operatørkjeder, regner også med en salgsnedgang men ikke spesielt stor.

Til toppen