Bråstopp for konkurranse på nummeropplysning

Det blir ikke konkurranse på nummeropplysning med det første. digitoday kan i dag avsløre at Post- og teletilsynet og Telenor ikke klarer å enes om hvordan Telenors konsesjon skal tolkes.

Innføringen av konkurranse på nummeropplysning så en stund ut til å gå glatt. Men nå er det bråstans å arbeidet.

Telenor ASA nekter å gi fra seg materiale fra sin database til nye aktører i markedet. Post- og teletilsynet mener Telenor skal gi fra seg navn, adresse og telefonnummer til de som ber om det til såkalte ikkediskriminerende priser.

I et brev til Telenor datert 15. juni skriver Post- og teletilsynet at en forventer at Telenor følger regelverket og gjør det mulig for andre aktører å komme i en dialog med Telenor om tilgang til grunndata for produksjon av nummeropplysning.

Men Telenor vil ikke det, og vil ikke foreta seg noe før Post- og teletilsynets behandling av saken er ferdig.

Konsesjonen sier om nummeropplysning at "[...]Opplysningstjenesten skal stille relevante opplysninger til rådighet til brukere og andre tjenestetilbydere til kostnadsorienterte priser og ikke-diskriminerende vilkår[...]"

Telenor mener det mangler et tolkning av denne konsesjonen som alle parter aksepterer og i et brev til Post- og teletilsynet (datert 23. mai), skriver Telenor at selskapets tolkning av konsesjonen avviker vesentlig fra det som Post- og teletilsynet og Samferdselsdepartementet tolker konsesjonen til.

For mens Post- og teletilsynet og Samferdselsdepartementet mener konsesjonen betyr at Telenor skal gi fra seg grunndata til de aktørene som ønsker å drive nummeropplysning, mener Telenor noe helt annet.

I sitt brev til Post- og teletilsynet skriver Per Mogens i Regulatorisk strategi og analyse i Telenor, at selskapet oppfyller konsesjonen ved å levere tjenester fra Opplysningen 180 til privatpersoner og operatører. Operatørene kan selge denne tjenesten videre og fakturere sine egne kunder, med Telenor som underleveradør.

Pressetalsmann i Telenor, Steinar Ostermann, sier til digitoday.no at selskapet er opptatt av å fylle konsesjonen som er gitt.

- Dagens nummeropplysning er basert på at dagens teleoperatører skal levere data til oss.

Men når det gjelder hvilke opplysninger som Telenor skal gi fra seg, mener Ostermann at regelverket ikke er klart.

- Vi trenger ryddige kjøreregler for dette, sier han og legger til at "vi er er positive til konkurranse på dette området".

- Vil selskap som ønsker data til egen nommeropplysning få dette fra Telenor nå?

- De som ønsker data får ikke det før avklaringen har skjedd, sier Ostermann.

Seksjonssjef i Post- og teletilsynet, Randi Punsvik, bekrefter overfor digitoday.no at det kan synes som om tilsynet og Telenor er uenige om tolkningen av konsesjonen til Telenor på dette området.

- Men utgangspunktet er at Telenor kan ikke nekte å diskutere tilgang til nummeropplysningsdata med andre, med den begrunnelse at vi jobber med saken.

Punsvik sier at den andre saken her blir å tolke konsesjonen, noe teletilsynet jobber med nå.

- Vi har dårig tid, sier hun, men understreker samtidig at det ut fra teletilsynets mening ikke er noe som hindrer Telenor i å utlevere opplysninger til de som ønsker dette.

Til toppen