Bredbandsbolaget utsetter børsnotering

Det svake aksjemarkedet gjør at Bredbandbolaget innstiller sine børsplaner. Milliardene fra emisjonen skulle brukes til å bygge bredbånd i Norge og Sverige.

Det svenske telekommunikasjonsselskapet Bredbandsbolaget utsetter noteringen på OM Stockholmsbörsen og NASDAQ.

Årsaken til utsettelsen er dagens usikre aksjemarkeder, hvor spesielt IT-aksjene har blitt rammet hardt. Selskapet opplyser at beslutningen om å utsette noteringen ble enstemmig besluttet av styret og blant selskapets største aksjonærer, britiske NTL Group Inc. og svenske Investor.
Jan Morten Ruud, adm.dir i Bredbandsbolaget, sier i en kommentar at

Bredbandsbolaget er et sterkt selskap og at selskapets langsiktige planer ligger fast, selv om børsplanene legges på "is" inntil videre.

Utsettelsen av børsnoteringen kommer ikke til å påvirke Bredbandsbolagets virksomhet eller selskapets strategiske planer, hevder styreformann Jonas Birgersson.

Selskapet håpet i forbindelse med en børsintroduksjon å selge 29 mill aksjer i kursintervallet 115 til 165 SEK som ville ha tilført selskapet omkring fire milliarder SEK.

Emisjonsbeløpet skulle brukes til å finansiere utbyggingen av selskapets bredbåndsnettverk i Sverige og Norge, ifølge en pressemelding fra selskapet. Bredbåndsbolaget sitter med 1,7 milliarder i egenkapital og har også en kassakreditt på over fire milliarder kroner.

Selskapet har planer om å gjenomføre børsnotering av selskapet når markedsforholdene forbedres.

Til toppen