British Telecom kan bli gjeldsfri på kobbersalg

Et konsortium vil kjøpe British Telecoms (BT) nasjonale telenett for nærmere 250 milliarder kroner. BT har allerede takket nei til et halvparten så stort bud.

Den nye styrelederen i British Telecom (BT), Christopher Bland, har allerede gjennom knallhard prioritering klart å redusere gjelden til BT fra 30 til 17 milliarder pund.

Nå kan han gjøre BT helt gjeldfritt om han sier ja til det som må være tidendes handel for både BT, men også for europeisk telekom. BT tilbys nemlig 18 milliarder pund for sitt nasjonale telenett.

Bak budet står den tyske investeringsbanken WestLB, som vil betale mer enn dobbelt så mye som budet BT fikk sist uke fra amerikanske investorer. Da sa BT nei, men denne gangen kan det svaret bli vanskeligere å gi.

Financial Times skriver at BT ennå ikke har avvist budet, men har heller ikke noe hastverk med en avklaring. Så lenge selskapet sitter på et bud som kan gjøre selskapet helt gjeldfritt er det verdt å forfølge skriver avisen, som tror aksjonærene i det helprivatiserte BT vil gjøre sitt for å påvirke selskapets ledelse.

BT planlegger å børsnotere sin mobilvirksomhet og selge seg ut av sin telefonkatalogvirksomhet som et ledd i sin restrukturering.

Ulempen med WestLB sitt bud er at BT ikke lenger vil eie sitt eget telenett, men vil måtte leie det tilbake. Fordelen er at BT vil starte på nytt uten gjeld.

Til toppen