Broadband Mobile er konkurs

Enitel og Svein Berntsen forsøkte å få finske Sonera til å overta selskapets halvdel i mobilselskapet Broadband Mobile, men finnene sa nei. Dermed bar det torsdag ettermiddag til skifteretten.

Administrerende direktør i Enitel, Svein Berntsen, lovte en løsning på Broadband Mobile i løpet av august. Torsdag kom den i form av en konkursbegjæring. det er selskapet selv som bestemte seg for at det ikke var grunnlag for videre drift.

Dermed må én av fire, norske UMTS-konsesjonærer hive inn håndkleet.

Enitel bestemte seg i juni for å trekke seg som eier i selskapet, og varslet at en ikke ville gjøre ytterligere investeringer i selskapet. Nye kjøpere ble kontaktet, men torsdag trakk den siste seg fra ytterligere samtaler. Finske Sonera eier den andre halvparten av selskapet og ønsket ikke å overta Enitels halvpart i selskapet.

- Dette er selvfølgelig beklagelig spesielt for de ansatte, men det er også beklagelig sett i lys av det politiske ønsket om skjerpet konkurranse innen mobilkommunikasjon, sier konsernsjef i Enitel, Svein Berntsen.

Enitel må ta et betydelig tap ved nedleggelsen. Selskapet har investert 137 millioner kroner i selskapet siden opprettelsen av selskapet. Enitel forventer at denne kapitalen er tapt, skriver selskapet i en pressemelding.

Enitel har utestående fordringer på ca. 100 millioner kroner knyttet til salg av Service Provider-virksomheten, mobile siter, og lignende og vil gjøre en avsetning for dette som vil belaste resultatet i andre kvartal

Til toppen