Brobygger saksøker Microsoft

Bristol Technology lager utviklingsverktøy som gjør det enkelt å porte applikasjoner mellom Unix og Windows. Det saksøker Microsoft fordi det ikke lenger får tilgang til kildekode og programmeringsgrensesnitt til Windows.

Bristol har et verktøy kalt Wind/U som brukes til å lage Windows-applikasjoner som siden skal portes til Unix. Blant kundene er Sybase, som har brukt Wind/U siden 1995 for å lage Unix-versjoner av utviklingsverktøyet PowerBuilder.

Bristol er avhengig av tilgang til kildekode for Windows NT og til sentrale programmeringsgrensesnitt for å holde Wind/U ajour. Dette ble regulert av en kontrakt med Microsoft, kjent som WISE eller Windows Interface Solutions Environment. Selskapet sier at Microsoft begynte å lage vanskeligheter i 1997 da WISE-kontrakten og andre avtaler skulle reforhandles. Microsoft skal ha nektet Bristol å inkludere NT kildekode i sine produkter, royalty-krav ble femdoblet og Microsoft skal ha nektet Bristol enhver adgang til sentrale teknologier som DirectX og objektmodellen COM.

Nytteløse forhandlinger skal ha pågått i ett år. Søksmålet krever erstatning samt tilgang til kildekode for NT 4.0 og 5.0. Bristol påstår at Microsoft med hensikt rammer selskapet for å kvele konkurranse fra andre operativsystemer, og at dette er i strid med USAs antitrustlovgivning. Det mener at det er Microsofts hensikt å hindre blant andre Sybase fra å utvikle programvare til andre plattformer enn Windows.

Microsoft avviser Bristols påstander og hevder at Bristol uten varsel brøt forhandlingene og anla sak. Microsoft sier videre at andre utviklere har underskrevet avtaler tilsvarende dem Bristol ikke har godtatt.

Sm@rt Reseller peker i en kommentar på at Microsoft det siste året har begrenset tallet på selskaper med tilgang til Windows kildekode, fra flere hundre til under ti. I oktober i fjor anla AT&T Labs sak for å få tilgang til deler av kildekoden til Windows NT. Saken ble løst i minnelighet. Detaljer er ikke kjent, men tidsskriftet hevder at AT&T gikk med på å ta i mot et ukjent men skyhøyt beløp mot gi opp kravet om kildekode.

Til toppen