Bruk blekkskriveren til fargekorrektur før trykking

Rødt er ikke rødt, sier fargespesialisten. Best GmbH forsikrer at med Designer Edition, blir rødt på blekkskriveren lik rødt på trykkpressen.

Best GmbH ble opprettet i 1994 for å arbeide med fargestyring i overgangen fra digitale medier til ferdige trykksaker. De første produktene gjorde det mulig for prepress og byråer å bruke tidens mest avanserte fargeskrivere til å skrive ut fargekorrektur, slik at de slapp fordyrende omganger med prøvetrykk. Siden har løsninger for fargekorrektur blitt utvidet i den øvre og den nedre enden, og det er kommet en rekke andre produkter i tillegg, blant annet rettet mot digitale fotografer.

- Innen fargekorrektur har vi i dag tre produktserier, forklarer produktsjef Martin Hinkämper. - Den rimeligste, Designer Edition, koster fra 400 til 800 euro, og lar designere bruke utskrifter på vanlige blekkskrivere eller fargelaserskrivere, til å sjekke at fargene på den ferdige trykksaken er slik de vil ha dem. De andre, Color Proof og Screenproof, krever langt mer avanserte fargeskrivere.

Color Proof henvender seg til det som var målgruppen i utgangspunktet, nemlig byråer og prepress, og koster fra 1250 euro og oppover. Screenproof er for de virkelig kresne: Den gir utskrifter der selve punktoppbyggingen - rosetten - til trykkpressen gjengis helt nøyaktig, slik at man knapt kan skjelne mellom utskrift og ferdig trykksak selv om man bruker lupe. Prisen er 11.000 euro. Gevinsten ved å bruke disse produktene er at det er både billigere og raskere å skrive ut på egen skriver enn å vente på, og betale for, gjentatte prøvetrykk fra trykkeriet.

- Bruker du Screenproof, kan du gardere deg mot enhver forekomst av moiré i den ferdige trykksaken, forsikrer Hinkämper.

Fargekorrekturproduktene er avanserte drivere til fargeskriverne, nøyaktig tilpasset fargehåndteringen til den trykkpressen de skal emulere. De fungerer som en utvidelse av standarddriverne, og finnes for de fleste utbredte fargeskriverne fra Hewlett-Packard, Epson, Canon og andre, og i mange tilfeller også for Windows i tillegg til Mac.

Etter hvert som også skrivere får egen internettilkopling, tenker Hinkämper seg at "remote proofing", det vil si fjernkorrektur, kan bli en ny tjeneste innen trykksakproduksjon.

- Det vil gå ut på at den som arbeider med trykksaken din, ikke behøver å ta egne utskrifter og så sende dem til deg med bud eller per post. Korrekturen kan i stedet sendes direkte til din skriver, der våre produkter sikrer at fargegjengivelsen svarer nøyaktig til den ferdige trykkpressen. Når du er fornøyd, kan filen dumpes rett i trykkeriets e-postkasse.

Til toppen