Bryllup mellom kjemper i motgang

HPs oppkjøp av Compaq innebærer at man prøver å lage et effektivt selskap av to sterkt overlappende enheter som har prøvd å konkurrere hverandre til døde i flere år.

Det nye selskapet vil ha en årsomsetning på 87 milliarder dollar, beregnet ut fra omsetningen de siste fire kvartalene, henholdsvis 47 milliarder dollar for Hewlett-Packard og 40 milliarder dollar for Compaq. Det gjør sammenslåingen bare marginalt mindre enn IT-bransjens ener IBM, som har en årsomsetning på rundt 90 milliarder dollar.
Les også HP kjøper Compaq

Men det er ikke kjemper i framgang som slår seg sammen. Begge har opplevd halvert aksjekurs de siste månedene, og begge har kunngjort oppsigelser. De siste ni månedene har HPs driftsresultat vært 506 millioner dollar, ned 82 prosent i forhold til samme periode året før. Compaq har hatt et negativt driftsresultat på 201 millioner dollar i samme periode. Avtalens verdi er anslått til 25 milliarder dollar. Den gir dagens HP-aksjonærer 64 prosent av sammenslåingen.

Oppkjøpet er tidenes største i IT-bransjen. Nærmest kommer Compaqs oppkjøp av Digital i 1998, på 9,6 milliarder dollar.

Det nye selskapet skal organiseres i fire enheter:

  • Bildebehandling og skrivere.Dette er HPs domene, men det kan bety problemer for Lexmark som selger mye av sin omsetning gjennom Compaq. Beregnet årsomsetning: 20 milliarder dollar.
  • PC-er, hånd-PC-er og andre apparater for tilgang til Internett. Beregnet årsomsetning 29 milliarder dollar.
  • "IT infrastruktur", det vil si servere, lagringssystemer, samt programvare for drift og systemovervåkning. Beregnet årsomsetning 23 milliarder dollar
  • Service, support, konsulent og outsourcing. 65.000 årsverk, beregnet årsomsetning 15 milliarder dollar.

PC-er og Intel-baserte servere står for en tredel av HPs omsetning og halvparten av Compaqs. Priskrigen innen PC-er som både globalt og i USA føres i et krympende marked, har rammet begge hardt. Trøsten er at sammenslåingen av dagens nummer to (Compaq) og tre (Hewlett-Packard) blir større (19 prosent markedsandel) enn dagens leder Dell (13 prosent). Innen Intel-servere får sammenslåingen 37 prosent markedsandel, dobbelt så stor som Dells.

Innen servere betyr sammenslåingen konsentrert satsing på Itanium og større utfordring for både Sun og IBM. Compaqs avgjørelse om å kutte ut Alpha-prosessoren - det vesentlige ved oppkjøpet av Digital, ved siden av Digitals service-avdeling - kommer nå til sin fulle rett.

Hvordan PC-avdelingene skal integreres kan bli et problem. Tidligere sammenslåinger innen PC-bransjen har gitt lite gevinst. Produksjonsmodellene er helt forskjellige. HP setter alt ut, mens Compaq prøver å drive kundespesifisert, på samme måte som Dell. PC-kunder er notorisk lite lojale, og man kan ikke bokføre noen gevinst ved å slå kundebasene sammen før de faktisk kjøper noe. Det er kanskje her det er mest å hente gjennom oppsigelser.

Et viktig motiv for sammenslåingen kan være HPs jakt etter et serviceselskap. I fjor kunngjorde HP at de ville kjøpe PricewaterhouseCoopers, men PwC trakk seg da HP ikke ville revurdere prisen i takt med selskapets dalende aksjekurs.

ZDNet peker på at analytiker Andrew Neff i Bear Sterns anbefalte i januar en rekke sammenslåinger innen IT-bransjen. Neff anbefalte spesielt at HP skulle ta over Compaq.

Samtalene har pågått i flere måneder. Styrene ble enige seint mandag kveld. En nærmere redegjørelse skal holdes for presse og analytiker i New York i dag, kl 15.00 norsk tid. Sammenslåingen skal granskes og godkjennes av amerikanske myndigheter. Selskapene håper den skal være gjennomført i løpet av første halvår 2002.
Til toppen