BT kjøper seg selv

British Telecom ber på dagens generalforsamling om tillatelse til å kjøpe opp 10 prosent av aksjene i eget selskap, for totalt 64 milliarder kroner.

British Telecom ber på dagens generalforsamling om tillatelse til å kjøpe opp 10 prosent av aksjene i eget selskap, for totalt 64 milliarder kroner.

BTs toppsjef, Peter Bonfield, har tidligere sagt at selskapet ikke ville etablere allianser med andre teleoperatører før fusjonen mellom WorldCom og MCI var gjennomført. Men allerede nå forbreder BT seg på en mulig fremtid der selskapet kan komme til å fusjonere med andre teleoperatører. Når selskapet kjøper egne aksjer vil prisen på de gjenværende aksjene øke.

Beløpet BT ønsker å kjøpe egne aksjer for er forøvrig nesten identisk med det WorldCom betaler BT for selskapets eierandel på 20% i MCI.

BT beholder fremdeles målsetningen om å etablere en eller annen form for brohode i USA, som er verdens største enkeltmarked for telekomtjenester. Blant mulige samarbeidspartnere er selveste AT&T nevnt, men ingen av selskapene har ønsket å kommentere disse ryktene.

Til toppen