BT snur tap til seier

British Telecom kan legge nesten 50 milliarder kroner på bankkontoen om aksjonærene i MCI velger å selge til WorldCom. BT har i tillegg startet arbeidet med å skaffe seg en ny amerikansk partner.

BT har allerede bestemt seg for å selge til WorldCom, for 7 milliarder amerikanske dollar (rundt 49 milliarder norske kroner) i kontanter.

Det blir altså ikke et salg i WorldCom-aksjer som resten av aksjeeierne i MCI må ta til takke med. I tillegg får BT en engangsavgift på rundt 3 milliarder kroner som MCI betaler fordi avtalen med BT ikke blir noe av. Dette betyr handlefrihet til å kunne kjøpe opp andre samarbeidspartnere på det amerikanske telekom-markedet, noe selskapet trenger.

BT hadde som strategi å vokse til å bli et globalt televerk, men har mislyktes flere ganger. I fjor vår forsøkte selskapets ledelse å kjøpe Cable & Wireless uten å lykkes. I november i fjor offentliggjorde selskapet planen om å kjøpe MCI, noe som også mislyktes.

Nå sitter BT tilbake, fremdeles uten partner, men med en solid kapital som kan brukes til å kjøpe andre selskap i USA.

Analytikere nyhetsbyrået Bloomberg har snakket med, sier at BT kan komme til å inngå avtale med andre store telekomselskap i USA, som Bell Atlantic Corp., SBC Communications Inc. eller endog GTE Corp.. Sistnevnte var en av de tre selskapene som la inn bud på MCI.

BTs internasjonale ambisjoner eksisterer fremdeles, og selskapet har opsjon på å kjøpe MCIs eierandel på 24,9 prosent i Concert. Det er en kjent sak at mange av de store selskapene i USA har vært i samtaler med BT, og flere av disse kan bli tatt opp igjen nå som en fusjon med MCI ser ut til ikke å være en mulighet lenger. Men ingenting vil skje før MCI/WorldCom-fusjonen er gjennomført en gang i 1998.

Først må kjøpet godkjennes av de amerikanske telemyndighetene (FCC) og det amerikanske justisdepartementet.

Til toppen