Bush logger av

Bush frykter offentlig innsyn i sin private e-post og slutter derfor å sende e-post. Samtidig oversvømmes medlemmene av Kongressen av e-post.

Innsynsretten til det offentlige har skremt George W. Bush til å slutte å sende e-post. Hans advokater advarte presidenten om at all elektronisk kommunikasjon fra det hvite hus kan bli gjort tilgjengelig for offentligheten i framtiden, skriver Electronic Telegraph.

Derfor logger Bush nå av fra all e-post virksomhet.

I en takke-e-post til 42 av hans "dear friends", takker Bush for all elektronisk kontakt og håper at de i framtiden kan snakkes i telefonen. Han skriver i følge The New York Times:

"Mine advokater forteller meg at all korrespondanse via e-post kan gjøres tilgjengelig av offentlighetshensyn. Siden jeg ikke ønsker at andre skal kunne lese mine private konversasjoner, er min eneste mulighet å ikke korrespondere i cyberspace. Det gjør meg trist. Det har vært en glede å konversere med hver og en av dere. (...) det er med tristhet jeg logger av. Jeg vil savne deres ideer og oppmuntring. Kanskje vi kan snakkes på telefonen."

Heller ikke Bill Clinton sendte e-post mens han var president. Men e-post fra Monica Lewinsky til Clinton ble framlagt som bevis i saken mot ham.

Samtidig blir det kjent at den amerikanske kongressen oversvømmes totalt av e-post fra folk og organisasjoner, skriver nyhetsbyrået Reuters.

I undersøkelsen Congress Online Project, som ble offentliggjort i går, mandag, kommer det fram at kongressmedlemmer mottok rundt 80 millioner e-poster i fjor. Dette er en fordobling i mottatt e-post i forhold til to år før.

Majoriteten av disse kom ikke fra kongressmedlemmens hjemdistrikt eller -stater, og ble derfor "rutinemessig ignorert" fordi representantene verken har teknologien eller arbeidskraften til å svare.

De grupper som sto for det meste av denne eksplosjonen, er interessegrupper og bedrifter som sender e-post til kongressen del av sin lobbyvirksomhet. Disse gruppene blir i rapporten oppfordret til å utarbeide noen "etiske regler" for å unngå masseutsendelser av e-post til kongressmedlemmer.

En konklusjon i rapporten går ut på at medlemmer av kongressen må bli tilført ressurser til å kjøpe ny programvare og å ansette folk til å svare på alle de elektroniske henvendelsene.

Til toppen