Canada krever fri kryptering

Regjeringen i Canada har kunngjort en ny politikk der alle gis tilgang til sterk kryptering, samtidig som myndighetene ikke har rett til å kreve tilgang til nøkler.

Med dette taler Canada Washington midt i mot.

Den canadiske regjering avviser også krav fra landets egne etterretningsorganer. Den nye politikken kommer trass i en strøm av delegasjoner fra Washington til Ottawa for å presse Canada til å lande på standpunkter tilsvarende det den amerikanske regjering forfekter: At det må være begrensninger i bruk av sterk kryptering, og at etterretningsorganer må kunne kreve nøkler utlevert ved mistanke om kriminell virksomhet.

På den andre siden har Canada ikke tatt stilling til eksport av sterk kryptering, en annen av USAs kjepphester.

Til toppen