Chip-salget ned i mars

Salget av integrerte kretser som brukes blant annet i minnemoduler, falt i mars - både i forhold til foregående måned og tilsvarende måned året før.

Globalt ble det solgt kretser for 10,42 milliarder dollar i mars 1998, en nedgang fra 10,53 milliarder i februar 1998 og en nedgang fra 10,97 milliarder dollar i mars 1997, melder Semiconductor Industry Association (SIA) - interesseorganisasjonen til den internasjonale kretsindustrien.

SIA begrunner nedgangen med fortsatt overkapasitet i markedet - et vedvarende problem bransjen har slitt med helt siden slutten av 1995 da markedet begynte å falle. Inntil da hadde bransjen i flere år nytt godt av et vedvarende høyt prisnivå.

Kretssalget i forhold til mars året før sviktet med 7,2 prosent i de amerikanske markedene og hele 13,5 i det viktige japanske markedet. I Europa og Asia-Stillehavet (eksklusive Japan) steg salget med henholdsvis 2,9 prosent og 0,3 prosent.

SIA-president George Scailise, tidligere høyrehånd for Gil Amelio i Apple, tror at balansen mellom etterspørsel og tilbud vil bli bedre i løpet av 1999.

TABELL 1: Salg måned-til-måned (i milliarder dollar)

Marked Feb. 98 Mar. 98 Endring
Amerika 3,537 3,416 -3,4%
Europa 2,432 2,443 +0,4%
Japan 2,240 2,237 -0,1%
Asia-

Stillehavet

2,316 2,333 +0,7%
Totalt 10,525 10,429 -0,9%

TABELL 2: Salg år-til-år (i milliarder dollar)

Marked Mar. 97 Mar 98 Endring
Amerika 3,680 3,416 -7,2%
Europa 2,375 2,443 +2,9%
Japan 2,587 2,237 -13,5%
Asia-

Stillehavet

2,325 2,333 +0,3%
Totalt 10,967 10,429 -4,9%

TABELL 3: Salg snitt over tre måneder vs mars 98 (i milliarder dollar)

Marked Okt.-des. 97 Mar 98 Endring
Amerika 3,803 3,416 -10,1%
Europa 2,568 2,443 -4,8%
Japan 2,528 2,237 -11,5%
Asia-

Stillehavet

2,584 2,333 -9,7%
Totalt 11,483 10,429 -9,1%

Tallene er hentet inn av World Semiconductor Trade Statistics - WSTS - som representerer 70 selskaper i halvlederindustrien.

Til toppen