Cisco vil ha Internett over kraftlinjene

Cisco mener høyspentledninger kan bli en viktig bærer av Internett til både byer og tettsteder - uavhengig av hvordan "den siste kilometeren" ordnes.

Ifølge Wall Street Journal har Cisco Systems Inc investert i oppstartselskapet Amperion Inc. Forretningsideen til Amperion er å bruke høyspente kraftlinjer til å formidle IP-signaler. De to andre som investerer i Amperion er kraftselskapet American Electric Power og teknologiinvesteringsselskapet Redleaf Group. Den første investeringen er på beskjedne 12,5 millioner dollar.

Flere selskaper arbeider med å levere Internett over strømlinjene som går inn til hjem og kontorer. Amperion skal være de første som ser på muligheten til å bruke høyspentledninger til å fordele Internett. Dette skal først og fremst være fordelaktig i grisgrendte strøk, der bredbånd via kabel eller DSL er uforholdsmessig kostbart.

Amperion sier det kan samarbeide med andre selskaper for å føre IP-signalene fra høyspentledningene til hjemmene eller kontorbyggene. Her kan blant annet trådløse nettverk være interessante.

De første produktene skal kunne demonstreres innen årsskiftet, mens de første løsningene skal kunne leveres innen tolv måneder.

Til toppen