Compaq lanserer driftssystem for lagringsnett

Den årlige doblingen av bedriftenes datalagringskapasitet stiller IT-driften overfor en utfordring som Compaq møter med en dedikert boks og tilhørende programvare.

Modellen der hver tjener i et nettverk lagrer data på lokale disker, synes å være på vei ut. I stedet tenker man seg egne tjenerfrie lagringsnettverk (kjent som SAN for "storage area nettwork") som tilbyr fleksibelt konfigurerbare og allokerbare logiske lagringsenheter eller LUN (for "logical unit") til datamaskinene på det øvrige nettet.

Lagringsnett koples gjerne sammen med optisk fiber (Fiber Channel eller FC) og består av komponenter som disker, kontrollere, svitsjer og hub'er. Et SAN koples til det øvrige lokalnettet gjennom en vanlig Ethernet-forbindelse. På SAN-arenaen er Compaq en viktig aktør, sammen med selskaper som Hitachi Data Systems, EMC, IBM og Veritas Software.

Lagringsnett har hittil vært utpreget proprietære, eller "homogene" som er det uttrykket leverandørene foretrekker. Det betyr i praksis at både SAN-komponentene og tjenerne som lagringsnettet skal betjene, må være av samme merke, eller i det minste plattform.

I det siste har man sett såkalte "heterogene" lagringsnett, der ett og samme SAN kan levere lagring til en rekke ulike tjenertyper i lokalnettet, for eksempel Windows og forskjellige Unix-merker. Et felles mål fra leverandørene er "åpne lagringsnett", der kunden skal kunne bygge lagringsnett med komponenter fra ulike leverandører, disksystemer, båndbibliotek, løsninger for sikkerhetskopiering, svitsjer og så videre.

Compaq er blant leverandørene som forbereder seg på en framtid der lagringsnett skal være åpne. Det preger løsningen man har valgt for å bygge et driftssystem for lagringsnett. Det ville være paradoksalt å kreve at det tjenerfrie lagringsnettet skal kreve tjenerbaserte driftsapplikasjoner. Compaq løser dette ved å lage en egen dedikert boks, kjent som SANworks Management Appliance, som koples direkte på en port på en svitsj i lagringsnettet, og som ikke tapper dataflommen der.

Boksen utstyres med programvare med ulike overvåknings- og rapporteringsfunksjoner. Data fra disse programmene gjøres tilgjengelig til driftsavdelingen gjennom portalprogrammet Enterprise Network Storage Manager, der Compaq samler alle tråder som har med styring av lagringssystemer å gjøre, og formidler dem både gjennom en nettleser, eller til øvrig driftsprogramvare. Compaq nevner integrering med blant andre Unicenter TNG fra Computer Associates, Tivoli Enterprise og OpenView fra Hewlett-Packard.

Spesifikasjonene til den dedikerte boksen Management Appliance viser at vi har med en avansert og spesialisert datamaskin å gjøre. Maskinvaren er som en ProLiant-tjener med 733 MHz Pentium III prosessor, RCC 133 MHz bussarkitektur, to 18,2 GB disker, 500 MB minne og så videre. Operativsystemet er irrelevant, og følgelig ikke nevnt. Boksen leveres med programvaren SANworks Open SAN Manager som beskrives som et grensesnitt mellom portalen Enterprise Network Storage Manager, og de applikasjonene som forholder seg direkte til maskinvaren i lagringsnettet.

I første omgang vil to slike applikasjoner gjøres tilgjengelig: komponentovervåkeren SANworks Resource Monitor og bruksovervåkeren SANworks Storage Allocation Reporter. Funksjonaliteten til denne skal være avansert nok til å inngå i et system der lagringskunder faktureres for den faktiske bruken de gjør av ditt lagringsnett, og der lagringsleverandøren kontinuerlig kan måle kvaliteten på tjenesten.

Tidsplanen for disse SANworks-produktene viser at det er langt igjen til man får ekte åpne lagringsnett. Den dedikerte boksen Management Appliance blir først tilgjengelig i fjerde kvartal i år. Slik spesifikasjonene er i dag, vil komponentovervåkeren Resource Monitor bare kunne holde styr på Compaqs egne disker og FC-svitsjer.

- Over tid vil det komme ytterligere komponenter, forsikrer produktsjef Arild Saghagen i Compaq Norge. - Vi ser for oss at bare de helt største kundene vil gå over til avanserte lagringsnett slik det er snakk om her. Det vil oppstå et eget segment i markedet for lagringstjenester, der brukere uten egne lagringsnett vil kunne abonnere på lagringskapasitet og tilhørende tjenester som sikkerhetskopiering, katastrofeberedskap og så videre.

Der er mye bakgrunnsmateriale om SANworks på Compaqs nettsted, også en demonstrasjon av hvordan lagringsstyringsportalen Enterprise Network Storage Manager er tenkt å fungere.

Les mer om lagringsnett:


Første demo av 32-noders Windows-klynge
IBM satser milliarder på lagringsnett
Jiro blir til lagring som Java til programmering
90 prosent av IT-investeringen blir lagring
Lagringsnett på 17 terabytes med garantert oppetid
EMC ikke lenger kun for de største

Til toppen