Compaqs åtteveis tjenere skal aldri stoppe

Vifter, prosessorer, disker og tilleggskort er alle beregnet på å kunne skiftes mens maskinen går. Den reparasjonsvennlige og utstyrsrike Compaq-tjeneren er imponerende kompakt - og skrutrekkere er bannlyst.

Vifter, prosessorer, disker og tilleggskort er alle beregnet på å kunne skiftes mens maskinen går. Den reparasjonsvennlige og utstyrsrike Compaq-tjeneren er imponerende kompakt - og skrutrekkere er bannlyst.

Compaqs åtteprosessors tjener ble lansert i USA i forrige uke (se henvisning under til artikkelen "Intel og Compaq lanserer åttedoble servere"). I går viste produktansvarlig Jan Fredrik Gunvaldsen i Compaq Norge stolt fram maskinen som har gått i test hos Telecomputing. Her fikk den blant annet prøvd seg tjener for Windows Terminal.

Åtteveis-modellene i ProLiant-serien produseres i to kabinetter, en beregnet på intern lagring, den andre på å kobles til et ytre lager, betegnet henholdsvis 8000 og 8500 - jada, det er den fysisk minste maskinen som har det høyeste tallet. Telecomputing-maskinen er av typen 8500. Gunvaldsen tror det er denne som er best tilpasset det norske markedet. Trenger du en tjener med inntil åtte prosessorer, tyder det på at du også er mest tjent på en egen lagringsenhet.

- Prisen for maskinen vil ligge i området 100.000 kroner til én million, sier Gunvaldsen som regner med å selge et sted mellom tre og tretti i måneden.

- Det som avgjør prisen er tallet på prosessorer, om prosessorene skal ha én eller to megabyte med cache, størrelsen på internminnet, og antall disker.

For selv om lagringen skal være ekstern, trengs det disker.

- En fullt utbygget maskin trenger fire 18 GB disker. I normaloppsettet speiler disse hverandre to og to. Ett par tar seg av nettverksloggen, det andre av operativsystemet.

Kabinettet som Gunvaldsen viser oss, har åtte prosessorer, to strømforsyninger, to vifter, fire disker og 16 PCI-spor. Kabinettet har standard rack-bredde, og en høyde på sju rack-enheter, også kjent som U eller RU (en "rack unit" er 1,75 tommer eller rundt 4,5 cm). Disker og prosessorer er i front. For å nå PCI-sporene trekker du fram hele kabinettet og avsporer lokket i bakkant. For å ta ut et kort mens maskinen er i gang, trykker du på en knapp ved kortets bakre feste. Når knappen lyser grønt løfter du kortet ut. For å minske faren for kortslutning er skrutrekker både unødvendig og bannlyst, og skillevegger i isolerende plast hindrer deg fra å dunke et kort borte i sine naboer.

Det er en rekke andre servicevennlige finesser også.

- Skulle dårlig kontakt et eller annet sted stanse maskinen eller hindre den fra å starte, kan du bruke dette panelet for å finne ut hvor feilen ligger, sier Gunvaldsen og peker på en kolonne med et tjuetalls lysdioder med tilhørende tekst.

For en som er vant med bord-PC-enes beskjedne Pentium, virker tjenerens 550 MHz Xeon-prosessorer overraskende store. Kretsene er innkapslet i sort plast og framstår som en pakke på størrelse med en forvokst CD-kassett. På den ene bredsiden er det to kopperrør som leder varme oppover til et toppmontert kjølegitter. Med to megabyte cache koster hver av disse regneenhetene over 80.000 kroner.

Hjertet i systemet er to brikker som virker forholdsvis beskjedne, og som bærer påskriften Profusion. Det er en crossbar svitsj som knytter sammen fem 100 MHz busser. To av dem går til hver sin rekke på fire prosessorer, to til hver sin rad med minne, og en til fire PCI-broer for å håndtere sambandet med omverden, inklusiv den eksterne lagringen. De to prosessorbussene er overlagt hver sin cache-akselerator som kommuniserer direkte seg i mellom. PCI-bussene har maksimal bredde og klokkefrekvens, det vil si 64 biter og 66 MHz. Arkitekturen er lagt opp med tanke på oppgradering til PCI-X.

Profusion er resultatet av et samarbeid mellom Intel og Compaq, og stilles til disposisjon for andre produsenter på OEM-basis. Compaq regner likevel at ekstra finesser og et forsprang i leveringstid skal bidra til å opprettholde et lite forsprang.

Compaq har kunngjort ganske imponerende resultater fra ulike ytelsestester. Sammenliknet med fireveis Xeon-løsninger gir en SAP-test en 74 prosents økning i tallet på samtidige brukere, fra 2600 til 4512. Novell-testen gir 95 prosent bedre ytelse med åtte prosessorer enn med fire. Det beste resultatet er innen tunge brukere av Windows Terminal. Her er økningen fra 65 brukere til 160. En standard transaksjonstest viser en nær dobling, fra 20.195 tpmC til 40.013.

Til sammenlikning yter en åtteveis Hewlett-Packard PA-RISC Unix-maskin i underkant av 50.000 tpmC, og en tolvveis PowerPC-basert IBM AS/400 kommer opp i noe over 43.000 tpmC. Slike maskiner koster fra 3,5 til 4 ganger så mye.

Til toppen