Consorte til børsen i juni

Om Oslo Børs vil blir Consorte handlet på SMB-listen i juni. Allerede tirsdag vil børsstyret si sitt om saken, med det er lite som tyder på at søknaden avvises. Samtidig med børsnoteringen skal selskapet hente inntil 50 millioner kroner i en emisjon.

Consorte Group ASA ble etablert 1998 og den norske virksomheten gikk ifølge selskapet med overskudd i mars. I fjor ble selskapet etablert i Danmark og Sverige, men utrullingen har tatt lengere tid enn ventet og er ikke operativt før andre halvår i år. En tilsvarende virksomhet er under oppbygging i Storbritannia.

Konsernsjef Marit Døving sier selskapet opplever meget god vekst i hjemmemarkedet. - Selskapet er restrukturert, organisasjonen trimmet og nye produkter er lansert i løpet av det siste året. Vi har trappet opp den internasjonale aktiviteten og er godt posisjonert i et raskt voksende marked. Børsnotering er en bekreftelse på den modenhet selskapet har nådd, og vil kunne gi selskapet en større oppmerksomhet fra kunder og finansmarkedet i tiden fremover, sier hun.

I forbindelse med børsnoteringen skal selskapet hente inntil 50 millioner kroner gjennom en emisjon. I dag eier selskapets styre og konsernledelse 23 prosent av aksjene i selskapet. Tilretteleggerne ved børsnoteringen er Carnegie og Pareto Securities.

I 2000 omsatte selskapet for vel 31,1 millioner kroner. Selskapet leverer intelligente telefoniløsninger som gjør det lettere for bedriften å håndtere telefoniske kundehenvendelser.

Til toppen