Context Vision utvider markedet

Børssuksessen Context Vision er i ferd med å utvide sin nisjesatsing mot volummarkeder, og satser blant annet på å få innpass på prepressmarkedet, der Iterated Systems foreløpig sliter med å tjene penger. Administrerende direktør Sven Günther-Hanssen tror på høye marginer også i dette markedet.

Svenske Context Vison har inntil nå vært et lite nisjeselskap der hele omsetningen har kommet fra det medisinske markedet. Selskapet har hittil konsentrert seg om å lage billedforbedringsprogramvare for MRI-skannere - og dette har gitt marginer svært få andre børsnoterte selskaper kommer i nærheten av. Ifølge Context Vision er årsaken til dette at selskapet er alene på markedet - et marked der etableringsterskelen er betydelig.

- Da vi startet virksomheten tidlig på 90-tallet fikk vi godkjent modulene av amerikanske FDA. Dette er en godkjenning på lik linje med den som gis til medisinske preparater og den tar omtrent ett år å få gjennomført. Hittil kjenner vi ikke til andre som har søkt om en slik godkjenning, sier administrerende direktør i Context Vision, Sven Günther-Hanssen til digi.no.

Sammen med teknologien har godkjenningen gitt Context Vision et godt utgangspunkt for å erobre også andre nisjer innenfor det medisinske markedet, og selskapet har lenge uttalt at digital røntgen og ultralyd er fremtidige satsningsområder.

- Når vi har fått godkjent grafikkforbedringsmodulet for medisinsk bruk kan dette også benyttes på andre typer medisinsk utstyr. Vi regner faktisk med at digital røntgen vil være det viktigste markedet i 1999, sier Günther-Hanssen.

Til tross for den sterke posisjonen Context Vision har i sin nisje ønsker selskapet nå å utvide sin satsing mot prepressmarkedet, og da spesielt mot digital fotografering. Selskapet vil levere sine moduler til digitale kameraer og regner med å signere kontrakt med den første kameraprodusenten i løpet av året. I så fall vil strategien komme svært nært opp til Iterated Systems' satsningsområde. I motsetning til Context Vision har Iterated fortsatt tilgode å levere tilfredsstillende resultater.

- Det blir ikke helt det samme. Iterated Systems leverer komprimeringsmoduler, mens vi leverer billedforbedringsprogramvare, sier Günther-Hanssen.

- Men Iterated leverer også fraktalgeometri for forstørring av digitale bilder - teknologiene vil vel til en viss grad utføre samme funksjon?

- Vi bruker en annen teknologi, men du har vel rett i at vi støter borti hverandre her, sier Günther-Hanssen som likevel har tro på at de høye marginene kan opprettholdes.

- Så lenge vi ikke pådrar oss store administrasjonskostnader er dette en bransje der vi kan leve godt av et innsalg i lang tid på grunn av lisensinntektene, sier Günter-Hanssen. Han ser ikke at det skal være noen stor forskjell på det medisinske markedet og prepressmarkedet når det gjelder denne strukturen.

- Det største problemet i prepress er vel at det kan være vanskelig å få gjennomslag for nye billedstandarder, ettersom standardene for digitale bilder er svært godt innarbeidet, avslutter Günter-Hanssen.

Til toppen