CorelDraw 11 kommer i august

Økonomiske problemer har ikke hindret Corel fra å oppgradere grafikksuiten CorelDraw til versjon 11, for Windows XP og Mac OS X.

Tegneprogrammet CorelDraw var grunnpillaren i Corel i mange år, og er igjen blitt det kanadiske selskapets hovedprodukt, etter beslutningen om ikke å tilby tekstbehandleren WordPerfect på andre språk enn fransk og engelsk.

Les også:

Hovedbestanddelene i versjon 11 av det som offisielt heter CorelDraw Graphics Suite, er tegneprogrammet CorelDraw, punktgrafikkverktøyet Corel Photopaint, og animatoren Corel RAVE. I tillegg kommer hjelpemidler for blant annet optisk tegngjenkjenning, fontstyring, konvertering fra punktgrafikk til vektorgrafikk og så videre. I Nord-Amerika vil det være mulig å kjøpe pakken fra slutten av juli. Vi kan regne med at den kommer til Norge i løpet av august.


Priser er ennå ikke fastsatt. Det loves rimelige oppgraderingsordninger for registrerte brukere av de to foregående versjonene. Tradisjonelt fører nye utgaver av CorelDraw til at de eldre utgavene tilbys på markedet til redusert pris.

Det er ikke klart hvorvidt Corel fortsetter denne tradisjonen eller ikke.

I Norge ble Corel markedsført mot grafisk bransje som tilleggsverktøy til markedslederne fra Adobe, det vil si Photoshop og Illustrator, blant annet fordi den kan konvertere mellom et hundretalls ulike grafikkformater. Det har ført til at det er større sjanser for at et lite trykkeri tar Corel-filer, enn for eksempel Microsoft Publisher-formatet.

Ifølge Corel er nær sagt alle endringene i forhold til versjon 10 kommet som følge av tilbakemeldinger fra brukere. Hovedretningen på endringene skal være at designere får det hyggeligere når de jobber ("more enjoyable"). Inntrykket er at det er lagt mer vekt på forbedringer i grensesnittet enn i utvidelse av funksjonalitet.

Blant forbedringene i tegneverktøyet er utvidet støtte for SVG (skalerbar vektorgrafikk), et nytt verktøy som i samme slengen kan lage både kurver og rette streker, bedre støtte for symboler, og "pensler" som kan brukes til å glatte ut kurver, Photopaint har blant annet et nytt dypetsingsverktøy, et verktøy for å fjerne "røde øyne", og en ordning som gjør at store bilder lastes raskere på en webside.

Corel-distribusjonen i Norge er overtatt av Infinigate AS, som fra før har Macromedia og andre grafikkapplikasjoner, og som skulle besitte den nødvendige kompetansen.

Til toppen