CRI-Gruppen verdt 100 mill

CRI-Gruppen, som skal noteres på Oslo Børs SMB-liste mandag, har gjennomført en emisjon på til sammen 25 millioner kroner. Emisjonen priser selskapet til omtrent 100 millioner kroner.

CRI-Gruppens emisjon på kurs 28,50 per aksje har tilført selskapet 25 millioner kroner i frisk kaptital, før selskapet noteres på Oslo Børs SMB-liste mandag. Emisjonen verdsatte selskapet til 100 millioner kroner men i følge selskapet var emisjonen overtegnet 2,3 ganger, noe som kan indikerere en enda friskere prising på et senere tidspunkt.

Etter emisjonen vil selskapets største aksjonær og gründer, Petter Fjelstad, sitte med rundt 34 prosent av aksjene i CRI gjennom sitt Fjelstad Holding AS, mens Lindegaard AS vil sitte med rundt ti prosent. Ifølge selskapets ledelse er den øvrige aksjonærmasse svært fragmentert, og den siste emisjonen alene tilførte selskapet 150 nye eiere.

CRI-Gruppen har konsentrert seg om to hovedvirskomheter som selskapet har plassert i to ulike datterselskaper. Systemintegrasjon er konsentrert i CRI-System AS, som i hovedsak beskjeftiger seg med ADB-systemer. Det andre selskapet, Computer Resources Int. AS, er Norges største postordrebaserte dataforhandler.

- Årsaken til at vi nå går på børs er at vi sto overfor valget om å spise eller bli spist. Vi valgte det første, sier administrerende direktør i CRI, Odd Nymark, til digi.no. Han forklarer at selskapet i likhet med de fleste andre er på utkikk etter nye konsulenter.

- Vi skal vokse både organisk og ved oppkjøp, og regner ikke å ligge tilbake for veksten i markedet som for tiden er på rundt 40 prosent i konsulentbransjen, sier Nymark.

Førstekvartalstallene fra CRI-Gruppen vil bli offentliggjort på fredag.

Til toppen