Dansk barnereklame i stormkast

Den danske kulturministeren har foreslått at man skal følge resten av Skandinavia og forby reklame rettet mot barn på dansk TV. Forslaget møter stor motstand.

Det er den danske kulturministeren Elsebeth Gerner Nielsen som har kommet med forslaget og dermed startet en nasjonal debatt om reklame rettet mot barn. Ifølge avisen Politiken var foranledningen til forslaget en stor undersøkelse i avisens mediatillegg hvor det fremkom at halvparten av den danske befolkning ønsket et totalforbud.

Den borgerlige opposisjonen i det danske Folketinget, sammen med reklamebransjen, går sterkt imot forslaget. Ifølge Politiken mener motstanderne av forslaget at det er foreldrenes ansvar å holde styr på barna, ikke statens.

- Barn har vanskeligere enn voksne for å skille mellom fiksjon og virkelighet, og blir derfor påvirket av reklamen og får barndommen kommersialisert, mener kulturministeren.

I Norge er reklame rettet mot barn i kringkasting omtalt i "Lov og forskrift om kringkasting". Der heter det mellom annet at (§ 3-6) "[...] Reklame og forholdet til barn og unge under 18 år: Det må tas hensyn til at all reklame kan bli sett eller hørt av barn, og det må vises særlig aktsomhet overfor barn og unges påvirkelighet og manglende erfaring."

Svenskene har et noe strengere lovverk, hvor det er direkte forbud mot reklame for produkter rettet mot barn under 12 år, i tillegg til at det er forbud mot reklameblokker før og etter barneprogram samt mot bruk av sponsorer på barneprogram.

Danske TV-stasjoner protesterer også mot forslaget, og mener erfaringene i Sverige ikke er spesielt gode.

- Det er edle hensyn som ligger bak forslaget, men det er neppe praktisk mulig å gjennomføre. De svenske erfaringer har vist at det er nærmest umulig å avgrense hva som er produkter til barn under 12 år. Hvis ikke vi kan tjene en krone på å vise barne-TV, vil vi tenke oss om mange ganger før vi setter i gang produksjon, sier informasjonssjef i dansk TV2, Anders Karup til Politiken.

Kulturministeren gir imidlertid bransjen mulighet til å komme fram med et forslag til selvjustis på dette området. Bransjen har to år på seg fram til lovverk på dette feltet skal behandles i 2001.

- Nå må man bruke de to år som er igjen til medieforliket går ut, til å sette seg sammen og finne en fornuftig løsning. Ellers faller mors hammer, sier Nielsen til Politiken.

Til toppen