Dansker utvikler superdatabrikke

Danske forskere hevder å ha laget en databrikke hvor hvert bit kan lagres i et enkelt atompar. Selv om man trolig ikke vil kunne dra praktisk nytte av denne teknologien på mange år ennå, er de teoretiske mulighetene svært interessante.

En gruppe på fire forskere ved Microeletronik Centret ved Danmarks Tekniske Universitet har ifølge Reuters oppdaget at en spesiell type atompar kan brukes til å lagre informasjon. På overflaten av silisiumbrikker er det et oftest et hydrogenlag. Ved hjelp av et såkalt "scanning-tunneling"-mikroskop har gruppen greid å fjerne ett av de to hydrogenatomene som er festet til silisiumatomene på overflaten. Dette har ført til at det gjenværende hydrogenatomet hopper fram og tilbake.

I og for seg er ikke dette noe nytt, forskere har greid dette tidligere. Nyheten i det danske prosjektet er at forskerne har oppnådd å få atomet til å hoppe fram og tilbake ved romtemperatur. Tidligere forsøk har bare latt seg gjøre ved temperaturer nær det absoluttet nullpunkt.

Ifølge lederen for gruppen, Francois Grey, vil denne teknologien kunne bli kommersielt tilgjengelig i løpet av mellom 10 og 20 år. Årsaken til at metoden ikke er umiddelbart tilgjengelig for allmenn bruk er at den hittil bare er blitt utført i et kammer med ekstremt høyt vakuum for å holde overflaten absolutt ren.

- Dette er grunnforskning, sier Grey til Reuters.

- Dette er ikke noe du kan putte inn i en datamaskin i morgen.

Grey legger likevel ikke skjul på at teknologien kan få en revolusjonerende virkning. Han mener at informasjonen som i dag lagres på en million CD-ROM-plater kan lagres på én plate ved å utnytte denne teknologien.

Til toppen