Dansker vurderer PC-lisens

Danmark akter å beholde kringkastingslisensen og kan vurdere å innføre en egen lisens på PC-er for å sikre at færre seere snikeer seg unna avgiften i den digitale fremtiden.

Ifølge NRKs web ønsker den danske kulturministeren å beholde kringkastingslisensen både for Danmarks Radio (DR) og dansk TV2. Dette gjøres for å sikre dansk TV mot internasjonal konkurranse

- På den måten kan vi stille public service-krav til dem slik at seerne velger dansk TV. Vi må derfor sørge for at det blir tilstrekkelig med lisensmidler, sier kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen, sitert av NRK fra DRs internblad DRåben.

En mulighet er å sørge for at seerne ikke slipper unna kringkastingslisens uansett hvilken skjerm de måtte ta inn sendingene på. Med TV på Internett forestiller den danske kultuministeren seg at man kan betale lisens på en annen måte, for eksempel gjennom avgift på PC-er.

Den danske ministersekretær i Kulturministeriet, Martin Ivø, sier til digi.no at det på det nåværende tidspunkt absolutt er teknisk mulig å innføre en slik lisens i Danmark med hjemmel i lovverket.

- Men dét er ikke det samme som at det jobbes aktivt med dette eller at det nødvendigvis er politisk stemning i de største politiske partiene, sier han.

Avdelingsdirektør Roy Kristiansen i Kulturdepartementet opplyser at saken om lisens på PC-er ble tatt opp av NRK for noen år siden.

- Men det er ikke lagt press på oss fra NRK om å få innført dette. Det er likevel absolutt mulig å tenke seg noe slikt, sier han og spiller ballen over til konvergens-utvalget der hans egen sjef Helge Sønneland sitter.

digi.no har uten hell prøvd å få tak i utvalgets leder, høyesterettsdommer Karen M. Bruzelius og Sønneland som er seksjonsleder i Kulturdepartementet.

Fjernsynsdirektør Hans Tore Bjerkaas i NRK, som tiltrådte for ett år siden, sier at de ikke har kommet så langt som å diskutere akkurat dette på Marienlyst.

- Vi er i ferd med å kartlegge alternative oversikter, er alt han har å si.

Til toppen