Datablunder kan koste Aetat 50 millioner

Innføringen av det nye IT-systemet Arena har skapt mye trøbbel for Aetat. Først ble prosjektet kraftig forsinket. Nå må etaten bruke over 50 millioner kroner for å få systemet til å fungere, melder NTB.

Det er ikke alltid smertefritt å innføre nye IT-systemer. Det har Aetat fått erfare med innføringen av sitt prestisjeprosjekt Arena.

Problemene begynte allerede i en tidlig fase, med forsinkelser og underbudsjettering.

For et halvt år siden ble prosjektet endelig lansert. NTB siterer Norsk Tjenestemannslags fagblad som kan fortelle at Aetat nå vil måtte bruke mellom 50 og 60 millioner kroner for å få systemet til å fungere.

Ifølge Tjenestemannsbladet har dataproblemene blant annet ført til store forsinkelser i registreringen av ledige stillinger. Som en følge av dette ligger Aetat på etterskudd med rundt 1.000 ledige stillinger per uke, slik at søknadsfristene ofte er i ferd med å gå ut når stillingene blir registrert i systemet.

Det er EDB Fundator og Computas som står bak systemleveransen.

Til toppen