- Datanett i dag som telefoni i 1920

- Nettverksteknologien er upålitelig, urimelig dyr og kompleks, sier Joe Solari, sjef for Cabletrons operasjoner i Europa, Midt-Østen og Afrika.

Dette er en overraskende bekjennelse fra ledelsen i et selskap som betraktes som en av pionerene innen nettverksteknologi, helt siden dagens toppleder Craig Benson laget sin første hub i en garasje i 1983. De siste 18 månedene har Cabletron kjøpt ni ulike selskaper, og blitt en betydelig leverandør av svitsjer. Nivået på årsomsetningen er nå rundt to milliarder dollar. Joe Solari mener selskapet "ikke trenger å selges".

Synspunktene hans på netteknologien kan oppfattes som Cabletrons programerklæring, oppsummert gjennom slagordet "Smart solutions".

- Det er i dag omtrent umulig å følge kostnader i nettet. Når det oppstår problemer, oppdager brukerne dem før nettadministrator.

Solari mener nettverksindustriens tidshorisont ikke står i forhold til utfordringene som stilles av raskt voksende behov knyttet til Internett, elektronisk handel og anvendelser som fjernundervisning og fjernarbeid.

- Mentaliteten i industrien er produktsykluser på to år. Det er latterlig å forvente at folk skal måtte oppgradere nettverkene sine annet hvert år. Nettverket må betraktes mer som en grunnleggende del av infrastrukturen, som vann, strøm og kloakk. Det må være enkelt, pålitelig, skalerbart, målbart, mobilt og administrerbart.

For at nettverket skal motstå tidens prøvelse, ser Solari for seg en ny modell for konnektivitet, der alle leverandører følger felles standarder for tilkopling og styring. Cabletrons maskin- og programvare - Solari er særlig stolt av de proaktive administrative verktøyene i Spectrum - må betraktes som ett skritt på vegne av hele industrien mot et felles mål.

- Å satse alt på én leverandør innebærer en risiko som stadig færre kunder er villige til å ta. Undersøkelser fra både Forrester og Gartner tyder på at to tredeler av brukerne ønsker løsninger basert på utstyr fra flere leverandører, selv om det kan føre til problemer knyttet til styring og tjenester.

Fordelene ved å spre kundeforholdet gjelder ikke bare pris og fleksibilitet for den enkelte kunden. Det er også en viktig faktor for å tvinge leverandørene til å standardisere og til å finne fram stadig mer intelligente løsninger for å realisere det langsiktige målet - et datanett så godt at det knapt merkes.

Til toppen