Datasnoker truet Californias strømforsyning

I 17 dager i månedsskiftet april-mai, snoket uvedkommende i datasystemer som kontrollerer 75 prosent av strømforsyningen i California. Ett spor leder til Kina.

En hemmelig rapport lekket til Los Angeles Times, og tvang ledelsen i det delstatlig strømsforsyningsorganet California Independent System Operator (Cal-ISO) til å bekrefte datainnbruddet. De forsvarte hemmeligholdet ved å vise til at hackingen ikke forårsaket skade, selv om den avslørte at tiltakene som skulle beskytte systemet mot inntrengere var svært mangelfulle.

Ledende delstatspolitikere er ikke imponert, og blåser ut i pressen mot det de oppfatter som grov inkompetanse i Cal-ISO. Delstatsenator Tom McClintock har innledet en prosess for å fa fram alle dokumenter i saken. Datainnbruddet ble oppdaget - og stanset - 11. mai, og ikke engang delstatssenatet ble informert.

Kraftkrisen i California gjør at de ledende delstatspolitikerne er spesielt oppmerksomme på alt som har med strømforsyning å gjøre.

Ett spor fører til Kina. Andre viser at inntrengerne her benyttet seg av servere i California og Oklahoma. Kina-sporet behøver ikke å bety at snokene opererte fra Kina, selv om innbruddet skjedde mens USA og Kina kjeklet om spionflyet som krasjet med en kinesisk jager over kinesisk luftterritorium, og offentlige amerikanske webtjenester ble overskrevet med antiamerikanske slagord.

LA Times siterer en ikke-navngitt kilde som sier at innbruddet var veldig nær en katastrofe. Cal-ISO innrømmer bare å ha blitt "kompromittert", men avviser at de skal ha vært "angrepet".

Den hemmelige rapporten fortalte at snokene var i ferd med å legge igjen ordninger som kunne ført dem forbi brannmurene i systemet. Angrepet var rettet mot et utviklingsområdet som ikke var beskyttet av noen brannmur, og som omfattet "dusinvis av åpne porter", i strid med retningslinjene. Mangelfulle logger og manglende snokvarsling gjorde det vanskelig å etterforske tilfellet.

Til toppen