Demonstrerte Bluetooth for trådløs utskrift

På en utviklerkonferanse i California, har Lexmark, Axis og Toshiba demonstrert hvordan den trådløse Bluetooth-teknologien kan brukes til å skrive ut fra PC-er og andre apparater.

Lexmark sto for skriveren, Toshiba for en PC med Bluetooth PC-kort, og Axis Communications AB for en tynn skriverserver.

Lexmark mener Bluetooth vil gjøre det mulig å tilby utskrifter uten kabler, ikke bare fra PC-er, men også fra morgendagens trådløse terminaler som hånd-PC-er og avanserte mobiltelefoner.

Selskapet har utviklet en teknologi som gjør det mulig for en skriver med egen Internett-tilgang å få oppgitt hvilket dokument som skal skrives ut, og selv hente det fra nettet. Med en utvidelse av denne teknologien, vil man kunne bruke en mobiltelefon til å sende et dokuments web-adresse til skriveren gjennom Bluetooth, og så la skriveren hente dokumentet direkte. Teknologien er døpt ImageQuick SIMM.

Til toppen